Aktuality

Novinky zo života obce Kechnec

27. augusta

Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, na základe návrhu Okresného úradu Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, č. OU-KS-PLO-2019/011926 zo dňa 26.8.2019 vydáva

zákaz vstupu do časti poľovného revíru Lúky v čase od 27.8.2019 od 9.00 hod do odvolania

Zákaz je zverejnený na úradnej tabuli obce, v časti Zverejňovanie na tejto stránke a pozrieť si ho môžete aj tu:

Zákaz vstupu do časti poľovného revíru Lúky

6. júna

Obec Kechnec Vás srdečne pozýva na Kechnecké dni, ktoré sa budú konať v dňoch 28. a 29. júna 2019, vystúpia: Ander z Košíc, ILLÉS EmlékZenekar a Martin Chodúr. Zároveň Vás pozývame na Art Film Fest, ktorý bude v Kechneci v amfiteátri dňa 20.6.2019 pre­mietať film: Obsluhoval som anglického kráľa. Hosťami premietania budú známi slovenskí herci: Milan Lasica a Martin Huba.

Vstup na všetky podujatia je BEZPLATNÝ !!!!!!!!!!!!!

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Plagát si môžete pozrieť tu:

Plagát – Kechnecké dni 2019 a ArtFilmFest 2019

17. mája

Vážené mamičky, Vážení občania, srdečne Vás pozývame na koncert organizovaný pri príležitosti dňa matiek, ktorý sa uskutoční: dňa 17.5.2019 (v piatok) so začiatkom o 18.00 hod. v kongresovej sále Obecného úradu.
Na koncerte vystúpi skupina LUDO KURUC BAND s programom Spomienka na Karola Duchoňa.
Pozývame všetky mamičky, babičky a prababičky, a všetkých občanov obce, aby sa zúčastnili tohto koncertu, aby sme spolu oslávili tento sviatok.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

25. apríla

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pri obci Kechnec, Vás týmto srdečne pozýva na Súťaž vo výrobe klobás – Klobásový festival, ktorý sa bude konať dňa 4. mája 2019.

Tešiť sa môžete naj na výstavu veteránov a tí najmenší na skákacie hrady.

Plagát si môžete pozrieť tu:

Plagát – Klobásový festival 2019

25. marca

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

E-mailová adresa na zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: obeckechnec@mail.t-com.sk

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie v Kechneci je pracovníčka obecného úradu v Kechneci, 044 58 Kechnec 19: Dáša Mičková, tel. č. 055/728 25 12, e-mail: obeckechnec@mail.t-com.sk

8. júna 2018

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pri obci Kechnec, Vás týmto srdečne pozýva na Kechnecké dni, ktoré sa budú konať v dňoch 29. a 30. júna 2018.

Tešiť sa môžete najme v piatok na koncert skupiny IMT SMILE

a v sobotu na koncert maďarskej skupiny EDDA Művek

Plagát si môžete pozrieť tu:

Plagát – Kechnecké dni 2018

30. októbra 2017

Oznámenie

Správca obecného cintorína v Kechneci, Obec Kechnec, si dovoľuje upozorniť prenajímateľov hrobových a urnových miest , aby skontrolovali platnosť nájomných zmlúv hrobových miest, lebo 10 ročné nájomné obdobie zmlúv uzavretých v roku 2007 sa chýli ku koncu v mesiacoch september – november 2017. Doterajší právny vzťah týkajúci sa predmetného hrobového/urnového miesta zostane zachovaný v prípade, že predlžíte nájomnú zmluvu (na 10,20,30 rokov) a uhradíte poplatok za užívanie hrobového/urnového miesta na ďalšie obdobie. Poplatok za prenájom hrobového/urnového miesta na 10 rokov činí 16,60 €. Ďalšie informácie dostanete na obecnom úrade tel. 055/728 25 12.

10. decembra

Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, týmto oznamuje pre Voľby do Národnej rady SR v roku 2020:

1. e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (v obci Kechnec je zriadený jeden okrsok): obeckechnec@mail.t-com.sk

2. e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obeckechnec@mail.t-com.sk

20. novembra

Oznamujeme občanom, že z organizačných dôvodov bude dňa 21.11.2019 Obecný úrad v Kechneci ZATVORENÝ!!! Za porozumenie ďakujeme.

18. októbra

Oznamujeme občanom, že odo dňa 15.11.2019 je most medzi obcami Kechnec a Abaújvár po oprave znovu otvorený.

8. februára 2017

Našu ponuku sme rozšírili o kvalitnú relaxačnú masáž.

CENNÍK MASÁŽE:

1/2 hod. masáž – 10,– EUR

1 hod. masáž – 20,– EUR

Masáž: chrbát, šija, dolné končatiny (+koleno, členky, chodidlá), horné končatiny

  • kombinácia masáže podľa výberu

Rezervácie masáží na t. č.: 055 / 729 56 56

leták

1. apríla

Oznamujeme Vám že Športový areál Kechnec bude otvorený aj počas veľkonočných sviatkov a to denne od 12:00 hod – do 22:00 hod..

1. apríla

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom oznamuje občanom, že v sekcii „Zverejňovanie“ na webovom sídle obce je zverejnený Programu rozvoja obce Kechnec na roky 2015 – 2022. Program rozvoja obce Kechnec na roky 2015–2022 si môžete stiahnuť aj tu.

Na stiahnutie

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom Ďalej oznamuje občanom, že v sekcii „Zverejňovanie“ na webovom sídle obce je zverejnený Komunitný plán sociálnych služieb obce Kechnec na roky 2018 – 2027. Komunitný plán si môžete stiahnuť aj tu.

Na stiahnutie

Kechnec navštívil Mikuláš 
14. januára 2016

Ani tento rok sme nezabudli na tých najmenších obyvateľov našej obce a v piatok 4. decembra sme pre nich pripravili Mikulášske posedenie. Pred príchodom sv. Mikuláša sa o 16.00 hodine začal kultúrny program, na ktorom vystúpili deti z našej Materskej školy ako aj deti zo Súkromnej základnej školy v Kechneci.

18. novembra 2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 5.marca 2016 v čase od 7.00 do 22.00. Informácie pre voliča si môžete stiahnuť tu: Na stiahnutie

SPRAVILI SME SVOJPOMOCNE  
14. januára 2016

Skrášľovanie obce Kechnec: výsadba na „Perínskej ceste“, na plochy pri bývalom poľnohospodárskom družstve – smerom k železničnej trati. Sú však aj takí občania, ktorí nám poškodzovali a znehodnocovali naše úsilie – kradli výsadbu a poškodzovali kvety a zeleň.

Virtuálny cintorín 

Od októbra je obecný cintorín Kechnec zverejnený aj na internetovej stránke www.cintoriny.sk.

Ide o novinku, ktorá nám umožní navštíviť miesto posledného odpočinku našich blízkych na virtuálnom cintoríne obce Kechnec bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sa nachádzame. Symbolicky im môžeme zapáliť sviečku či položiť kvety na hrob.

Správca miestneho cintorína: Jaroslav Mura, t. č.: 0907 146 218

Pozrite si tiež zoznam zomrelých k 27. 10. 2015 (pdf, 8 MB)

Športový areál 

Športový areál je vhodný na organizovanie firemných podujatí v kombinácii so športovými aktivitami, teambuldingami a ďalšími neformálnymi outdoor akciami. V roku 2009 bolo dobudované kryté sedenie a komplexné gastronomické a sociálne zázemie.

Čítaj viac

Amfiteáter 

Novozrekonštruované centrum obce a amfiteátrom bolo odovzdané do užívania počas pravidelne organizovaných Kechneckých dní 24. až 25. júna 2011. Ako prví na jeho pódium vystúpili sólisti orchestra Júliusa Selčana Sisa Sklovská a Filip Tůma.

Čítaj viac

V súčasnosti je jediným sponzorom futbalového klubu obec Kechnec. Klub sa neustále snaží získať ďalších sponzorov. Ide o náročný proces, preto rôzne úlohy zabezpečujeme aj z radov dobrovoľníkov, ktorí sa na úkor svojho osobného voľna na amatérskej báze a podľa skromných finančných možností klubu obetujú v prospech výchovy mladej generácie. 

Čítaj viac