Mikulášske posedenie

Ani tento rok sme nezabudli na našich najmenších obyvateľov a v sobotu 6. decembra sme pre nich pripravili Mikulášske posedenie. Odbitím 16-tej hodiny začal kultúrny program, na ktorom vystúpili deti z našej materskej školy. Po nich prišlo na rad Bábkové divadlo Košice s predstavením Čert a Káča a následne zavítal aj sv. Mikuláš v doprovode anjela a čerta. Všetky deti z našej obce do 15 rokov dostali mikulášsky balíček. Toto podujatie sa konalo nielen vďaka podpore obce Kechnec, ale aj vďaka sponzorom, ktorým týmto ďakujeme.

**Sponzori Mikulášskeho posedenia: obec Kechnec, Ing. Ladislav Danko – ČS Shell Kechnec, Mária Kababiková – potraviny Maja, Tibor Koncsol – Koncsol Farm, Tomáš Lučkai – Hoopla s. r. o., Imrich Mati – potraviny Fresh, František Schmidt **

1
2
3
4