Výberové konanie

Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, ako zriaďovateľ novo vznikajúcej Európskej integrovanej školy – Súkromnej základnej školy v Kechneci, so sídlom: Kechnec 13, 044 58, hľadá kandidáta na obsadenie funkcie povereného riaditeľa školy s perspektívou stať sa riaditeľom školy.

Na stiahnutie