OBNOVA VEREJNÉHO CINTORÍNA V OBCI KECHNEC

V rámci rekonštrukcie a estetizácie cintorína ako aj ochrany náhrobných kameňov a hrobiek pred poškodením boli odstránené staré práchnivé stromy a sochy, ktoré boli nahradené novými umeleckými dielami. K doterajším objektom na cintoríne ako sú Dom smútku, zvonica a sociálna budova s pitnou vodou sa dobudovali chodníky k jednotlivým hrobom a galéria na celoročné vystavenie drevených sôch. V rámci rekonštrukcie bol vytvorený aj urnový háj na uloženie pozostatkov.

Po ukončení rekonštrukčných prác sa uskutočnila pasportizácia obecného cintorína – zameranie existujúcich hrobov a naplánovanie ďalších hrobových miest.
Plocha obecného cintorína: 15420 m2
Počet sektorov: 3
Existujúce hrobové miesta: 301
Projektované hrobové miesta: 530
Projektované urnové miesta: 189