Výberové konanie

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: „Pracovník na oddelení investičnej vstavby a CO“

Na stiahnutie