OZNAM o zverejnení strategických dokumentov

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom oznamuje občanom, že v sekcii „Zverejňovanie“ na webovom sídle obce je zverejnený Programu rozvoja obce Kechnec na roky 2015 – 2022. Program rozvoja obce Kechnec na roky 2015–2022 si môžete stiahnuť aj tu.

Na stiahnutie

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom Ďalej oznamuje občanom, že v sekcii „Zverejňovanie“ na webovom sídle obce je zverejnený Komunitný plán sociálnych služieb obce Kechnec na roky 2018 – 2027. Komunitný plán si môžete stiahnuť aj tu.

Na stiahnutie