OZNAM

Daňový úrad Košice oznamuje o možnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov aj mimo sídla DÚ (Košice, Rozvojová č.2) nasledovne:

v dňoch 30.3. až 31.3.2017 na Obecnom úrade v Kechneci (Kechnec 19):

štvrtok 30.3.2017 od 8:00 do 15:00 hod. piatok 31.3.2017