Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast

Prevádzkovateľ: MEDI – MARTI s.r.o.

Lekár: MUDr. Beáta Krasnovká

Zdrav. sestra: Perla Babáčiová

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7,30 – 14,00
Utorok: 7,30 – 13,30
Streda: 7,30 – 13,30
Štvrtok: 7,30 – 13,30
Piatok: 7,30 – 13,00

Poradňa: Utorok: 11,30 – 13,00 hod.

Školská zdravotná služba: Štvrtok: 11,00 – 13,00 hod.

Kontakt: Tel: 055/6962 369

1
2