Európska integrovaná škola

Predstavitelia obce Kechnec plánujú v južnej časti katastra postaviť Integrovanú európsku školu. Cieľom pri spracovaní projektu bolo vytvorenie možností pre prípravu kvalifikovaných odborníkov podľa potrieb Priemyselnej zóny Kechnec.

  • Škola by zároveň vytvorila príležitosť na vzdelávanie v cudzom jazyku aj pre rodiny zahraničných investorov a vzdelávanie na medzinárodnej úrovni pre celý okolitý región (rozvinutie cezhraničnej spolupráce s blízkou Maďarskou republikou).
  • Zameranie školy by malo byť viac praktického, ako teoretického charakteru.
  • Vedenie školy by úzko spolupracovalo s jednotlivými firmami z PZ Kechnec a odborní pracovníci firiem by mali príležitosť participovať na učebnom procese školy.
  • Firmy by zároveň poskytli aj príp. technologické vybavenie. Súčasťou vzdelávania by boli výmenné pobyty študentov, ktoré by škola realizovala v partnerstve s podobnými školami v zahraničí.
integrovana_skola
vstup_do_skoly

Integrovaná európska škola bude poskytovať výučbu v cudzích jazykoch – anglicky, nemecky, príp. francúzsky. Žiak by mal možnosť začať už od materskej školy a v rámci jednej inštitúcie pokračovať až po univerzitný typ štúdia.

V komplexe školy budú:

  • viacúčelové učebne, laboratóriá pre výskum
  • bazén so saunou,
  • kuchyňa s jedálňou pre 800 až 1000 stravníkov,
  • internát pre študentov,
  • bezbariérové vstupy,
  • telocvičňa a ďalšie športoviská,
  • materská škola,
  • knižnica a počítačová miestnosť,
  • ambulancia lekára pre deti a dorast,
  • centrálne parkovisko – 30 parkovacích miest
pohlad_na_ucebne
telocvicna
ucebna