Film o obci Kechnec

(ak vám nefunguje preklik z obrázku, video si môžete pozrieť tu.)

Kechnec je malá obec na slovensko-maďarských hraniciach.

Malá počtom obyvateľov, ale veľká svojimi aktivitami. Uznanie dosiahla vďaka mnohým progresívnym projektom. V oblasti podnikania, zdravotníctva, športu, sociálnej sféry aj turizmu. Za posledných 20 rokov sa výrazne zmenila kvalita života jej obyvateľov. V Kechneci vytvorili víziu, ktorá je postavená na komplexnom rozvoji samosprávy.

Priemyselná zóna Kechnec o rozlohe 332 hektárov patrí k najlepšie pripraveným priemyselným zónam na Slovensku. Spoločnosti zo strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, potravinárskeho, ale tiež logistického priemyslu tu v súčasnosti zamestnávajú približne 3500 pracovníkov. V horizonte 5 rokov obec plánuje otvoriť HITECH park, ktorý by svojím zameraním podporoval aj etablované výrobné závody.

Významným impulzom pre Kechnec bol príchod prvého zahraničného investora. Vtedy si začali intenzívnejšie uvedomovať potrebu vzdelávania v cudzích jazykoch. Materskú školu, ktorá sa nachádza na území obce zmodernizovali tak, aby už najmladšia generácia mala podmienky porovnateľné s inými vyspelými krajinami.

Projekt Európskej integrovanej školy rozvinie cezhraničné vzdelávanie vo viacerých jazykoch, prípravu odborníkov pre spoločnosti v Priemyselnej zóne Kechnec a HITECH parku. Učebné osnovy na všetkých úrovniach budú vytvárané podľa najúspešnejších modelov na európskej úrovni. A to od materskej a základnej, cez strednú odbornú školu, gymnázium, až po univerzitný bakalársky typ štúdia. Na výuku bude nadväzovať aj vedecko-výskumné pracovisko.

Zdravotnú starostlivosť na regionálnej úrovni výrazne zvýšil sociálno-zdravotný komplex, otvorený v apríli 2004. V polikli­nike, ktorá je jeho 1. etapou, majú svoje ambulancie špecialisti aj všeobecní lekári. V súčasnosti pripravujú jednotku intenzívnej starostlivosti a diagnostické centrum vrátane laboratórií. Druhá časť komplexu bude pozostávať z operačnej sály a lôžkovej časti s kapacitou 126 lôžok.

V rámci katastra obce, súkromná spoločnosť na vlastné náklady zrealizovala geotermálny vrt, ktorý v hĺbke 1 114 metrov potvrdil prítomnosť 57 °C minerálnej vody s liečivými účinkami. Tento vodný zdroj Kechnec plánuje využiť na športovo-rekreačné účely a vykurovanie.

Pripravený je projekt Akvaparku s dennou kapacitou 3000 návštevníkov, ktorý ponúkne bazény s termálnou vodou, tobogány, kĺzačky, umelé vlny, rybník a ďalšie atrakcie. V komplexe je plánovaná reštaurácia, hotel, amfiteáter a objekt pre vnútorné športy. K už existujúcemu futbalovému ihrisku pribudne aj atletické.

V Kechneci sú otvorení novým myšlienkam a progresívnym nápadom. Okrem projektov v zdravotníctve, školstve, vedomostnej ekonomike a turizme majú pripravené investície aj v oblasti potravinárskeho priemyslu. Pri všetkých obecných projektoch podporujú spoluúčasť súkromného sektora. Uvítajú spoluprácu formou verejno-súkromného partnerstva, podielového partnerstva alebo nadobudnutia 100 % vlastníckych vzťahov. Záujem majú aj o spoluprácu týkajúcu sa materiálneho či technologického vybavenia.