Odvoz komunálneho odpadu

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
• Pravidelný odvoz komunálneho odpadu podľa vopred určeného harmonogramu

ROZVOZ STRAVY
• Rozvoz stravy do priemyselných objektov
• Obec Kechnec má profesionálne vybavenú kuchyňu s kapacitou 1200 jedál za deň

Tel.: 055/7282 512