Otvorili sme nové obchodné centrum

Vo viacúčelovom objekte v strede obce, kde sú momentálne potraviny s bohatým sortimentom, vytvoríme miesto aj pre výrobňu cukrárenských produktov s cukrárňou, spoločenskú miestnosť na úrovni reštaurácie s kuchyňou, internetovú kaviareň, obecnú knižnicu, ktorá bude poskytovať aj elektronické služby (internetová knižnica).

Objekt je rozľahlý, esteticky korešpondujúci s prostredím. Je vybudovaný svojpomocne z obecných financií. Bola to ťažká a náročná práca, ale zvládli sme to a objekt bude slúžiť nám všetkým. Každému, kto prispel svojou prácou k vytvoreniu tohto projektu, patrí veľké poďakovanie. Bol to projekt, ktorý sa budoval takmer na kolene v obecných podmienkach. Má obrovskú vypovedaciu hodnotu a je a bude pýchou obce, ale aj tých, ktorí priložili ruku k dielu.