Prevádzka cintorína

V rámci rekonštrukcie a estetizácie cintorína, ako aj ochrany náhrobných kameňov a hrobiek pred poškodením, je potrebné odstrániť staré spráchnivené stromy. Taktiež boli odstránené drevorezbárske diela (sochy), ktoré boli opotrebované a spráchnivené. Tieto budú nahradené novými umeleckými dielami a obec bude pokračovať v estetizácii samotného cintorína, vrátane dobudovania komunikačných zón k jednotlivým hrobom.

Súčasťou plánov sú aj také zariadenia, ktoré umožnia celoročné vystavenie vyrobených drevených diel (sôch) pod prístreškom. V rámci rekonštrukcie vytvoríme podmienky pre Kolumbárium (urnový háj) na uloženie pozostatkov. Uvedené práce budú vyžadovať pochopenie a zhovievavosť počas celého obdobia realizácie stavebných a rekonštrukčných prác. Z uvedeného dôvodu prosíme občanov o toleranciu a podporu.

Tel.: 055/7282 512