Súčasnosť

8

Obdobie po roku 1990 bolo veľmi dynamické nielen pre samotnú obec, ale aj pre celú Slovenskú republiku. Roky po tzv. nežnej revolúcii priniesli mnohé legislatívne zmeny, zavedenie nového daňového systému, nové rozpočtové pravidlá pre hospodárenie obcí, majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, poľnohospodárskej pôdy, reštitučné nároky a mnohé ďalšie. Napriek všetkej tejto neistote a novým pravidlám sa obec Kechnec začala progresívne rozvíjať a dnes jej obyvatelia majú vytvorené podmienky pre plnohodnotný pracovný život, ale aj voľný čas.

sucasnost2

Starostom obce je už od roku 1990 JUDr. Jozef Konkoly. Pod jeho cieľavedomým vedením poslanci a pracovníci obecného úradu dosiahli mnohé úspechy, ktoré sú dnes príkladom aj pre ďalšie obce. Obec žije aktívnym spoločenským, kultúrnym a športovým životom. Je už tradíciou reprezentačný ples obce Kechnec, Kechnecké dni, karneval pre deti, odovzdávanie darčekov na Mikuláša, vydávanie obecných novín Kechnec dnes, rôzne športové turnaje a mnohé ďalšie podujatia. Obec ročne navštívia viacerí významní štátni predstavitelia.FAKTY A ČÍSLA O OBYVATEĽOCH OBCE KECHNEC
V obci Kechnec žije približne 1080 obyvateľov.
Občania v pred-produktívnom veku: 23,7%.
Občania v produktívnom veku: 60,4%
Občania v po-produktívnom veku: 15,8%
Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale bývajúceho obyvateľstva: 45,­7%.

vinna pivnica
ihrisko
Detske ihrisko
7

Za posledných 10 rokov obec Kechnec zaznamenala nárast počtu obyvateľov o viac ako 24%.

Rok 1869 1920 1939 1965 1991 2001 2006
Počet obyvateľov 516 487 441 621 734 910 1010
Dom smutku
1
centrum

Evidencia nezamestnaných:
Rok 1996 – 42 osôb
Rok 1997 – 49 osôb
Rok 1998 – 71 osôb
Rok 2001 – 97 osôb
Rok 2003 – 123 osôb

Na základe uvedených údajov je miera nezamestnanosti v Kechneci približne 10 %. Pre informáciu, v Košiciach – okolí je miera nezamestnanosti viac ako 23 %.

Obec Kechnec má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2008 – 2013. Ak máte záujem, môžete si ho stiahnuť a pozrieť tu.

Súhrn najdôležitejších zrealizovaných projektov