Územný plán rozvoja obce Kechnec

Architekti Ing. Ján Nárožný, Ing. Arch. Ľudovít Pozdech a Ing. Juraj Jochmann v spolupráci s vedením obce spracovali Územný plán rozvoja obce Kechnec, ktorý pokrýva obdobie od roku 2004 do 2010. Jednotlivé nákresy si môžete prezrieť tu.

V súčasnosti obec pripravuje viaceré projekty, ktoré budú slúžiť nielen pre všetkých občanov Kechneca, ale aj pre investorov a návštevníkov regiónu. Navrhnuté projekty podporujú rozvoj obchodu a služieb v obci a dávajú nové možnosti na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a oddych.

→ Zmeny a doplnky č. 4 k Územnému plánu (zo dňa 17. 7. 2008)

Širšie vzťahy
Územný plán obce
Komplexný urbanistický návrh
UPS – schéma rozmiestnenia
Doprava
Technická infraštruktúra
Poľnohospodárstvo
Ochrana prírody
UPN-O ZaD č. 4
UPN-O ZaD č. 4 – poľnohospodárstvo
Situácia – rozbor súčasného stavu A
Situácia – rozbor súčasného stavu B
Centrum – širšie vzťahy, návrh A
Centrum – širšie vzťahy, návrh A
Centrum – urbanisticko-architektonický návrh A
Centrum – urbanisticko-architektonický návrh B
Námestie – spevnené plochy
Úprava brehov sokolianskeho potoka
Mosty, lávky
Pamätník
Dostavba pohostinstva
Dostavba domu služieb