VOĽBY do NR SR

Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, týmto oznamuje pre Voľby do Národnej rady SR v roku 2020:

1. e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (v obci Kechnec je zriadený jeden okrsok): obeckechnec@mail.t-com.sk

2. e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obeckechnec@mail.t-com.sk