Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Obec Kechnec v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obeckechnec@mail.t-com.sk

Taktiež v sekcii zverejňovanie boli zverejnené aj informácie pre voliča:

Informácie pre voliča

Taktiež v sekcii zverejňovanie bol zverejnený aj:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a pre voľby do zastupiteľstva – obvod 5 ]