Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - INFORMÁCIE

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v Kechneci je pracovníčka obecného úradu v Kechneci, 044 58 Kechnec 19: Mgr. Rita Csúti, tel. č. 055/728 25 15, e-mail: obeckechnec@mailt-com.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v Kechneci je: obeckechne@mail.t-com.sk

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený si môžete pozrieť tu:

Informácie pre voliča