Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - INFORMÁCIE

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený si môžete pozrieť tu:

Informácie pre voliča