Výberové konanie na riaditeľa MŠ Kechnec

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Kechnec. Bližšie informácie nájdete tu:

Na stiahnutie