Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci postupu v zmysle § 117 ZVO

Obec Kechnec zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky -názov zákazky: "Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť k projektu ABA ZELENÁ CESTA – "ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Kechnec"" Podklady k zákazke nájdete tu: Výzva na predloženie ponuky