Výzva na predloženie ponuky: „Zariadenie a vybavenie cukrárenskej výroby“.