Výzva na predloženie ponuky: „Zariadenie a vybavenie cukrárne“.