Výzva na predloženie ponuky: „Zariadenie a vybavenie kuchyne a baru“.