Zápis do 1. ročníka ZŠ v Kechneci

Milí rodičia,

už dlhšiu dobu v Kechneci hovoríme o zriadení Európskej integrovanej školy, ktorá by mala umožniť aj vyučovanie v cudzích jazykoch a využívanie progresívnych vzdelávacích technológií a metód. Našou dlhodobou víziou je pripravovať odborníkov pre spoločnosti pôsobiace v Priemyselnej zóne Kechnec.

V septembri 2015 otvoríme v Kechneci prvý ročník ZŠ pre deti, ktoré dosiahli vek 6 rokov.

Ak máte dieťa v tomto veku, budeme radi, ak ho zapíšete do Základnej školy v Kechneci. Dieťa môžete zapísať bez ohľadu na miesto bydliska. Vyučovanie bude prebiehať v moderných priestoroch (bývalom Spoločenskom centre obce Kechnec) a súčasťou budú aj hodiny, kde sa dieťa bude môcť vzdelávať v anglickom jazyku. V súčasnosti pracujeme na výbere pedagógov, ktorí by postupom času zvládli akreditačný proces na európsku školu.

Zápis žiakov do prvého ročníka sa konal na Obecnom úrade v Kechneci 27. – 28. januára 2015.

Akékoľvek ďalšie otázky Vám radi zodpovieme aj osobne, telefonicky (055/728 25 12) prípadne na e-mailovej adrese obeckechnec@mail.t-com.sk.