Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

Obec Kechnec ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňujeme za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

Zásady ochrany osobných údajov

Príloha k: Zásady ochrany osobných údajov

Registratúrny plán