ZverejňovanieFaktúry 675–695/2018 stiahnúť 17. 09. 2018
Oznámenie o výrube drevín – líniová stavba VSD stiahnúť 13. 09. 2018
Faktúry 664–674/2018 stiahnúť 11. 09. 2018
Stavebné povolenie RD Balogh OUKc 197/2018 – verejná vyhláška stiahnúť 11. 09. 2018
Stavebné povolenie RD Balogh OUKc 196/2018 – verejná vyhláška stiahnúť 11. 09. 2018
Sponzorská zmluva – AGRPOPULZ Skároš stiahnúť 10. 09. 2018
Faktúry 652–663/2018 stiahnúť 07. 09. 2018
Stavebné povolenie: Prístavba administratívnych priestorov Magneti Marelli PWT Kechnec stiahnúť 06. 09. 2018
Faktúry 642–651/2018 stiahnúť 05. 09. 2018
Kúpna zmluva – inventár- ANIMA LMS stiahnúť 04. 09. 2018
Zmluva o poskytovaní stravy – SZŠ Kechnec stiahnúť 04. 09. 2018
Dohoda o zodpovednosti – svadba Meszarosová stiahnúť 04. 09. 2018
Nájomná zmluva – svadba Meszarosová stiahnúť 04. 09. 2018
Nájomná zmluva – svadba Meszarosová stiahnúť 04. 09. 2018
Faktúry 640–641/2018 stiahnúť 30. 08. 2018
Faktúry 630–639/2018 stiahnúť 24. 08. 2018
VSD – oznámenie o realizácie stavby VN č. 284 verejnou vyhláškou stiahnúť 23. 08. 2018
Faktúry 609–629/2018 stiahnúť 20. 08. 2018
Dodatok k náj. zmluve – svadba Štibraná stiahnúť 20. 08. 2018
Zmluva o poverení spracúvaním os. údajov – TOPSET stiahnúť 20. 08. 2018
Dohoda o zodpovednosti za škodu – Prokop – svadba Štibraná stiahnúť 16. 08. 2018
Nájomná zmluva – svadba Štibraná stiahnúť 16. 08. 2018
Faktúry 599–608/2018 stiahnúť 14. 08. 2018
Faktúry 588–598/2018 stiahnúť 13. 08. 2018
Faktúry 576–587/2018 stiahnúť 13. 08. 2018
Oznámenie o počte: poslancov, obvodov, obyvateľov – Voľby do orgánov samosprávy 2018 stiahnúť 10. 08. 2018
Žiadosť o stavebné povolenie stavby : Prístavba admin priestorov MM PWT stiahnúť 09. 08. 2018
Faktúry 556–575/2018 stiahnúť 08. 08. 2018
Zmluva o šírení reklamy – Schelling – futbal stiahnúť 19. 07. 2018
Verejná vyhláška- začatie zlúč. úz. a stav. konania RD Balogh 197 2018 stiahnúť 19. 07. 2018