ZverejňovanieObjednávka č. 114/2017 stiahnúť 24. 07. 2017
Objednávka č. 112–113/2017 stiahnúť 20. 07. 2017
Dohoda o zodpovednosti za spôsobenú škodu – P. Prokop stiahnúť 20. 07. 2017
Nájomná zmluva svadba – Ľ. Hudák stiahnúť 20. 07. 2017
Dodatok č. 2 – 40 BJ – S. Mura stiahnúť 20. 07. 2017
FK Kechnec foto 5 stiahnúť 13. 07. 2017
FK Kechnec foto 4 stiahnúť 13. 07. 2017
FK Kechnec foto 2 stiahnúť 13. 07. 2017
FK Kechnec foto 1 stiahnúť 13. 07. 2017
Objednávky 110–111/2017 stiahnúť 13. 07. 2017
Zmluva o zriadení vecného bremena VN,TS,NN reštaurácia – VSD stiahnúť 12. 07. 2017
Kúpna zmluva VN,TS,NN reštaurácia – VSD stiahnúť 12. 07. 2017
Kúpna zmluva – S. Mura stiahnúť 10. 07. 2017
Zmluva o nájme nebyt. priestorov G-Salutem stiahnúť 10. 07. 2017
Objednávky 108–109/2017 stiahnúť 06. 07. 2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby – verejná vyhláška – stavba VSD – VN č. 284 stiahnúť 04. 07. 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – FILIA stiahnúť 04. 07. 2017
Dodatok k nájomnej zmluve – Ing. Valko stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 391–400/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 381–390/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 371–380/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 361–370/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 351–360/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 72/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Kúpna zmluva – A. Danková stiahnúť 30. 06. 2017
Objednávka č. 106/2017 stiahnúť 30. 06. 2017
Objednávka č. 103–105/2017 stiahnúť 29. 06. 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ pri ZŠ Seňa stiahnúť 28. 06. 2017
Zmluva o odvádzaní priemyselných odpadových vôd – CROWN s. r. o. stiahnúť 26. 06. 2017
Objednávka č. 101/2017 stiahnúť 26. 06. 2017