ZverejňovanieNájomná zmluva – svadba Krešáková stiahnúť 20. 09. 2019
Faktúry 693–697/2019 stiahnúť 19. 09. 2019
Faktúry 689–692/2019 stiahnúť 18. 09. 2019
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok – Tatry stiahnúť 18. 09. 2019
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok – Brenntag stiahnúť 18. 09. 2019
Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti – Zmena ťažby štrkopiesku … ALAS stiahnúť 17. 09. 2019
Faktúry 687–688/2019 stiahnúť 16. 09. 2019
Faktúry 671–686/2019 stiahnúť 13. 09. 2019
Zmluva o budúcej zmluve – Handtmann stiahnúť 12. 09. 2019
Faktury 665–670/2019 stiahnúť 11. 09. 2019
Faktury 653–664/2019 stiahnúť 09. 09. 2019
Nájomná zmluva svadba Mihaľ stiahnúť 06. 09. 2019
Oznámenia o zámere prenájmu obecného majetku stiahnúť 05. 09. 2019
Faktúry 651–652/2019 stiahnúť 04. 09. 2019
Faktury 644–650/2019 stiahnúť 03. 09. 2019
Faktúry 632–643/2019 stiahnúť 02. 09. 2019
Faktúry 630–631/2019 stiahnúť 02. 09. 2019
Zákaz vstupu do poľovného revíru LÚKY – z dôvodu AMO stiahnúť 27. 08. 2019
Faktúry 618–629/2019 stiahnúť 26. 08. 2019
Verejná vyhláška – stavba Kechnec – výmena TS2, úprava VN, NN stiahnúť 23. 08. 2019
Faktúry 600–617/2019 stiahnúť 15. 08. 2019
Objednávka 92/2019 stiahnúť 14. 08. 2019
Faktúry 591–599/2019 stiahnúť 13. 08. 2019
Faktúry 579–590/2019 stiahnúť 13. 08. 2019
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci – SZŠ Kechnec stiahnúť 07. 08. 2019
Faktúry 577–578/2019 stiahnúť 07. 08. 2019
Faktúry 569–576/2019 stiahnúť 07. 08. 2019
Faktúry 565–568/2019 stiahnúť 07. 08. 2019
Objednávka 91/2019 stiahnúť 07. 08. 2019
Faktúry 553–564/2019 stiahnúť 07. 08. 2019