Zverejňovanieobjednávky 85–87/2017 stiahnúť 26. 05. 2017
Ponuka na odpredaj poľnohospodárskych pozemkov – Krišková stiahnúť 24. 05. 2017
Objednávky 82–84/2017 stiahnúť 24. 05. 2017
Kúpna zmluva Krajňáková stiahnúť 24. 05. 2017
Zmluva o dielo – Project Consult, spol. s r. o. stiahnúť 19. 05. 2017
Objednávka č. 80–81/2017 stiahnúť 18. 05. 2017
Objednávka č. 79/2017 stiahnúť 17. 05. 2017
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania SWEP – „Výrobný areál SWEP Kechnec – 5. etapa“ stiahnúť 16. 05. 2017
Objednávka č. 75/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Objednávka č. 76–78/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Faktúra č. 281–290/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Faktúra č. 271–280/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Faktúra č. 261–270/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Faktúra č. 251–260/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Zmluva o prip. na kan. – Bánk stiahnúť 16. 05. 2017
Zmluva o dodávke vody – Ing. Vaľa stiahnúť 15. 05. 2017
Zmluva o prip. na kan. – Ing. Vaľa stiahnúť 15. 05. 2017
Zmluva o dodávke vody – Jedinák stiahnúť 15. 05. 2017
Zmluva o prip. na kan. – Jedinák stiahnúť 15. 05. 2017
Zmluva o dodávke vody – Ing. Kavečanky stiahnúť 15. 05. 2017
Zmluva o prip. na kan. – Ing. Kavečanky stiahnúť 15. 05. 2017
Faktúra č. 241–250/2017 stiahnúť 15. 05. 2017
Faktúra č. 231–240/2017 stiahnúť 15. 05. 2017
Faktúra č. 221–230/2017 stiahnúť 15. 05. 2017
Dohoda o odbornej praxi stiahnúť 12. 05. 2017
Faktúra č. 211–220/2017 stiahnúť 11. 05. 2017
Faktúra č. 201–210/2017 stiahnúť 11. 05. 2017
Faktúra č. 191–200/2017 stiahnúť 11. 05. 2017
Faktúra č. 181–190/2017 stiahnúť 11. 05. 2017
Faktúra č. 171–180/2017 stiahnúť 11. 05. 2017