ZverejňovanieFaktúry 229–232/2020 stiahnúť 07. 04. 2020
Faktúry 227–228/2020 stiahnúť 07. 04. 2020
Faktúry 201–226/2020 stiahnúť 06. 04. 2020
Faktúry 195–200/2020 stiahnúť 06. 04. 2020
Prihláška do Materskej školy Kechnec stiahnúť 06. 04. 2020
Oznam o zápise do Materskej školy Kechnec stiahnúť 06. 04. 2020
Faktúry 191–194/2020 stiahnúť 02. 04. 2020
Faktúry 189–190/2020 stiahnúť 02. 04. 2020
Zmluva o dodávke pitnej vody – STRABAG stiahnúť 31. 03. 2020
Objednávky 32–33/2020 stiahnúť 31. 03. 2020
Faktúry 186–188/2020 stiahnúť 31. 03. 2020
Objednávky 29–31/2020 stiahnúť 25. 03. 2020
Faktúry 181–185/2020 stiahnúť 25. 03. 2020
List občanom – COVID 19 MJ stiahnúť 24. 03. 2020
List občanom – COVID 19 AJ stiahnúť 24. 03. 2020
Kúpna zmluva – ASIO-SK stiahnúť 24. 03. 2020
Faktúry 178–180/2020 stiahnúť 23. 03. 2020
List ohľadne COVID 19 v maďarčine stiahnúť 22. 03. 2020
Príloha č. 4 k listu stiahnúť 20. 03. 2020
Príloha č. 3 k listu stiahnúť 20. 03. 2020
Príloha č. 2 k listu stiahnúť 20. 03. 2020
Príloha č. 1 k listu stiahnúť 20. 03. 2020
List starostu obce ohľadne COVID-19 stiahnúť 20. 03. 2020
Faktúry 172–177/2020 stiahnúť 19. 03. 2020
Objednávka 28/2020 stiahnúť 16. 03. 2020
VZN 17/2020 o označovaí ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Kechnec stiahnúť 13. 03. 2020
VZN 16/2020 o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok na verejne prístupných miestach na území obce Kechnec stiahnúť 13. 03. 2020
VZN 15/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kechnec stiahnúť 13. 03. 2020
VZN 14/2020 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda stiahnúť 13. 03. 2020
VZN 13/2020 o udržiavaní čistoty v obci Kechnec a tvorbe, ochrane a údržbe verejnej stiahnúť 13. 03. 2020