ZverejňovanieZmluva o šírení reklamy – Pampair s.r.o. stiahnúť 22. 01. 2020
Faktúry 22–25/2020 stiahnúť 22. 01. 2020
Dodatky k zmluvám o nájme bytu – 40 BJ stiahnúť 21. 01. 2020
Objednávky 6–8/2020 stiahnúť 20. 01. 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz – Regionálny úrad verejného zdravotníctva stiahnúť 20. 01. 2020
Faktúry 994–995/2019 stiahnúť 20. 01. 2020
Faktúry 19–21/2020 stiahnúť 20. 01. 2020
Faktúry 16–18/2020 stiahnúť 17. 01. 2020
Faktúry 990–993/2019 stiahnúť 17. 01. 2020
Zmluva o šírení reklamy – Juhapharm s.r.o. stiahnúť 17. 01. 2020
Faktúry 15/2020 stiahnúť 17. 01. 2020
Faktúry 989/2019 stiahnúť 17. 01. 2020
Zmluva o šírení reklamy – IMA Schelling Slovakia s.r.o. stiahnúť 16. 01. 2020
Zmluva o šírení reklamy – Medi-Marti s.r.o. stiahnúť 16. 01. 2020
Dodatok k nájomnej zmluvy o nájme pôdy – Agropulz Skároš s.r.o. stiahnúť 16. 01. 2020
Faktúry 9–14/2020 stiahnúť 16. 01. 2020
Dodatky k zmluvám o nájme bytu – 40 BJ stiahnúť 16. 01. 2020
Faktúry 975–988/2019 stiahnúť 15. 01. 2020
Objednávka 5/2020 stiahnúť 14. 01. 2020
Faktúry 5–8/2020 stiahnúť 14. 01. 2020
Faktúry 968–974/2019 stiahnúť 14. 01. 2020
Objednávka 4/2020 stiahnúť 14. 01. 2020
Dodatky k zmluvám o nájme bytu – 40 BJ stiahnúť 14. 01. 2020
Faktúry 1–4/2020 stiahnúť 10. 01. 2020
Faktúry 963–967/2019 stiahnúť 10. 01. 2020
Dodatok k nájomnej zmluve o nájme pôdy – QUATTRO trade AGRO s.r.o. stiahnúť 10. 01. 2020
Objednávka 1–3/2020 stiahnúť 09. 01. 2020
Faktúry 960–962/2019 stiahnúť 08. 01. 2020
Kúpna zmluva – Slezsák László stiahnúť 02. 01. 2020
Zmluva o poskytnutí služieb – ATH-PO s.r.o. stiahnúť 31. 12. 2019