ZverejňovanieObjednávka č. 51/2017 stiahnúť 23. 03. 2017
Objednávka č. 50/2017 stiahnúť 23. 03. 2017
Objendávka č. 47–49/2017 stiahnúť 23. 03. 2017
Objednávka č. 43–46/2017 stiahnúť 21. 03. 2017
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác – Viktor Hergott – Auvid Production stiahnúť 20. 03. 2017
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu – ANIMA LMS s. r. o. stiahnúť 20. 03. 2017
Zmluva o dodávke pitnej vody – ANIMA LMS s. r. o. stiahnúť 20. 03. 2017
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy -VSD, a.s. stiahnúť 16. 03. 2017
Kúpna zmluva – Anna Gönciová stiahnúť 16. 03. 2017
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby osvetlenia – VSD, a. s. stiahnúť 16. 03. 2017
zmluva o dodávke pitnej vody – LSK TRADE, s. r. o. stiahnúť 14. 03. 2017
Zmluva o prpojení na verejnú kanalizáciu LSK TRADE, s. r. o. stiahnúť 14. 03. 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov LSK TRADE, s. r. o. stiahnúť 14. 03. 2017
Objednávka č. 42/2017 stiahnúť 13. 03. 2017
Objednávka č. 41/2017 stiahnúť 13. 03. 2017
Objednávka č. 41/2017 stiahnúť 09. 03. 2017
Objednávka 40/2017 stiahnúť 08. 03. 2017
Zmluva o dielo – Auvid Production stiahnúť 08. 03. 2017
Faktúra č. 31–40/2017 stiahnúť 02. 03. 2017
Faktúra č. 21–30/2017 stiahnúť 02. 03. 2017
Faktúra č. 11–20/2017 stiahnúť 02. 03. 2017
Faktúra č. 1–10/2017 stiahnúť 02. 03. 2017
Faktúra č. 931–940/2016 stiahnúť 02. 03. 2017
Faktúra č. 921–930/2016 stiahnúť 02. 03. 2017
Faktúra č. 911–920/2016 stiahnúť 02. 03. 2017
Objednávka č. 37/2017 stiahnúť 02. 03. 2017
Objednávka č. 38–39/2017 stiahnúť 02. 03. 2017
Sponzorská zmluva Agropulz Skároš s. r. o. stiahnúť 01. 03. 2017
Objednávka č. 35–36/2017 stiahnúť 28. 02. 2017
Objednávka 34/2017 stiahnúť 23. 02. 2017