ZverejňovanieKolaudačné rozhodnutie "Výrobný areál SWEP 5. etapa, prístavba skladovacej haly stiahnúť 20. 06. 2018
Faktúry 428–435/2018 stiahnúť 18. 06. 2018
Záverečný účet obce Kechnec za rok 2017 stiahnúť 15. 06. 2018
Zámer prenajať časť parcely CKN 516/21 stiahnúť 15. 06. 2018
Faktúry 413 –427/2018 stiahnúť 14. 06. 2018
Kúpna zmluva Ing. Hámorský stiahnúť 13. 06. 2018
Kolaudačné rohodnutie – wep slovakia – Prístavba skaladovaej haly – SO 21 Areálové komunikácie a spevnené plochy stiahnúť 11. 06. 2018
Faktúry 411–412/2018 stiahnúť 11. 06. 2018
Faktúry 388–410/2018 stiahnúť 11. 06. 2018
Objednávka 77/2018 stiahnúť 11. 06. 2018
Dodatok k nájomnej zmluvy – svadba Sedláková stiahnúť 11. 06. 2018
Plagát Kechnecké dni 2018 stiahnúť 08. 06. 2018
Objednávky 75–76/2018 stiahnúť 07. 06. 2018
Faktúry 382–387/2018 stiahnúť 07. 06. 2018
Dohoda o zodpovednosti – Prokop (svadba Sedláková) stiahnúť 05. 06. 2018
Nájomná zmluva – svadba Sedláková stiahnúť 05. 06. 2018
Objednávky 71–74/2018 stiahnúť 05. 06. 2018
Faktúry 371–381/2018 stiahnúť 05. 06. 2018
Zmluva o dielo -Ing. Peter Šnajdár stiahnúť 04. 06. 2018
VYHLÁŠKA – začatie katastrálneho konania – obnova operátu novým mapovaním (hranica Kechnec-Milhosť intravilán) stiahnúť 04. 06. 2018
Dodatok k nájomnej zmluve – Smoradová stiahnúť 04. 06. 2018
Faktúry 366–370 /2018 stiahnúť 01. 06. 2018
Faktúry 364–365/2018 stiahnúť 29. 05. 2018
Objednávky 67–68/2018 stiahnúť 28. 05. 2018
Dohoda o zodpovednosti – svadba 2.6– Prokop stiahnúť 28. 05. 2018
Nájomná zmluva – svadba 2.6– Smoradová stiahnúť 28. 05. 2018
Faktúry 359–363/2018 stiahnúť 28. 05. 2018
Program odpadového hospodárstva KSK 2016–2020 – záverečné stanovisko stiahnúť 22. 05. 2018
Objednávka 66/2018 stiahnúť 22. 05. 2018
Faktúry 343–358/2018 stiahnúť 22. 05. 2018