ZverejňovanieVerejná vyhláška- začatie zlúč. úz. a stav. konania RD Balogh 196 2018 stiahnúť 19. 07. 2018
Objednávky 78–94/2018 stiahnúť 19. 07. 2018
Faktúry 552–555/2018 stiahnúť 19. 07. 2018
Faktúry 534–551/2018 stiahnúť 19. 07. 2018
Faktúry 517–533/2018 stiahnúť 16. 07. 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – informácia stiahnúť 12. 07. 2018
Faktúry 494–516/2018 stiahnúť 11. 07. 2018
Faktúry 485–493 2018 stiahnúť 09. 07. 2018
Dodatok k nájomnej zmluve – Jasaň stiahnúť 04. 07. 2018
Dohoda o zodpovednosti za spôsobenú škodu – Prokop – svadba Jasaň stiahnúť 04. 07. 2018
Nájomná zmluva – svadba Jasaň stiahnúť 04. 07. 2018
Dodatok k zmluve Project Consult stiahnúť 04. 07. 2018
Faktúry 483–484/2018 stiahnúť 04. 07. 2018
Faktúry 456–482/2018 stiahnúť 03. 07. 2018
Zmluva o šírení reklamy – JUHAPHARM stiahnúť 03. 07. 2018
Zmluva o šírení reklamy – CEVING stiahnúť 03. 07. 2018
Zmluva o šírení reklamy – Schelling stiahnúť 03. 07. 2018
Oznámenie MŽP – zmena plochy ťažby štrkopiesku Kechnec stiahnúť 26. 06. 2018
Oznam pre chovateľov ošípaných stiahnúť 26. 06. 2018
Faktúry 444–455/2018 stiahnúť 26. 06. 2018
Zmluva o poskytovaní služieb – odpady – Veronika Hanzušová stiahnúť 20. 06. 2018
Zmluva o spracovaní údajov – ECONOMY GROUP s. r. o. stiahnúť 20. 06. 2018
Faktúry 436–443/2018 stiahnúť 20. 06. 2018
Kolaudačné rozhodnutie "Výrobný areál SWEP 5. etapa, prístavba skladovacej haly stiahnúť 20. 06. 2018
Faktúry 428–435/2018 stiahnúť 18. 06. 2018
Záverečný účet obce Kechnec za rok 2017 stiahnúť 15. 06. 2018
Zámer prenajať časť parcely CKN 516/21 stiahnúť 15. 06. 2018
Faktúry 413 –427/2018 stiahnúť 14. 06. 2018
Kúpna zmluva Ing. Hámorský stiahnúť 13. 06. 2018
Kolaudačné rohodnutie – wep slovakia – Prístavba skaladovaej haly – SO 21 Areálové komunikácie a spevnené plochy stiahnúť 11. 06. 2018