ZverejňovanieObjednávky 110–111/2017 stiahnúť 13. 07. 2017
Zmluva o zriadení vecného bremena VN,TS,NN reštaurácia – VSD stiahnúť 12. 07. 2017
Kúpna zmluva VN,TS,NN reštaurácia – VSD stiahnúť 12. 07. 2017
Kúpna zmluva – S. Mura stiahnúť 10. 07. 2017
Zmluva o nájme nebyt. priestorov G-Salutem stiahnúť 10. 07. 2017
Objednávky 108–109/2017 stiahnúť 06. 07. 2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby – verejná vyhláška – stavba VSD – VN č. 284 stiahnúť 04. 07. 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – FILIA stiahnúť 04. 07. 2017
Dodatok k nájomnej zmluve – Ing. Valko stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 391–400/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 381–390/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 371–380/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 361–370/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 351–360/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Faktúra č. 72/2017 stiahnúť 03. 07. 2017
Kúpna zmluva – A. Danková stiahnúť 30. 06. 2017
Objednávka č. 106–107/2017 stiahnúť 30. 06. 2017
Objednávka č. 103–105/2017 stiahnúť 29. 06. 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ pri ZŠ Seňa stiahnúť 28. 06. 2017
Zmluva o odvádzaní priemyselných odpadových vôd – CROWN s. r. o. stiahnúť 26. 06. 2017
Objednávka č. 101–102/2017 stiahnúť 26. 06. 2017
Objednávka č. 99–100/2017 stiahnúť 26. 06. 2017
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu – M. Kababik stiahnúť 21. 06. 2017
Objednávka č. 97/2017 stiahnúť 20. 06. 2017
Objednávka č. 95–96/2017 stiahnúť 20. 06. 2017
Objednávka č. 94/2017 stiahnúť 19. 06. 2017
Výrobný areál SWEP Kechnec – 5. etapa – Prístavba skladovacej haly stiahnúť 15. 06. 2017
Objednávka č. 93/2017 stiahnúť 15. 06. 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Kvetinárstvo Li­llya stiahnúť 14. 06. 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – ANIMA LMS s. r. o. stiahnúť 14. 06. 2017