ZverejňovanieFaktúra č. 591–600/2017 stiahnúť 12. 10. 2017
Faktúra č. 581–590/2017 stiahnúť 12. 10. 2017
Faktúra č. 571–580/2017 stiahnúť 12. 10. 2017
Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu.pdf – ZEO Slovakia s. r. o. stiahnúť 11. 10. 2017
Voľby VÚC 2017 – zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a pre voľby do zastupiteľstva – obvod 5 stiahnúť 11. 10. 2017
Objednávka č. 154/2017 stiahnúť 11. 10. 2017
Objednávka č. 153/2017 stiahnúť 10. 10. 2017
Objednávka č. 149–152/2017 stiahnúť 10. 10. 2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, Výrobný areál SWEP Kechnec – 5. etapa – prístavba skladovej haly. Nové stavebné objekty stiahnúť 06. 10. 2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, Výrobný areál SWEP Kechnec – 5. etapa – prístavba skladovej haly. SO 21 stiahnúť 06. 10. 2017
Dohodoa o zodpovednosti za spôsobenú škodu P.Prokop stiahnúť 06. 10. 2017
Nájomná zmluva a dodatok k nájomnej zmluve – D. Sotáková stiahnúť 06. 10. 2017
Oznámenia o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín: Leščinská, Maščák stiahnúť 06. 10. 2017
Zmluva o šírení reklamy VARGA s. r. o. stiahnúť 05. 10. 2017
Zmluva o spolupráci ..... s odpadmi … – ZEO Slovakia s.r.o. stiahnúť 05. 10. 2017
Dohoda o záujmovom krúžku – BEST SMOKE stiahnúť 05. 10. 2017
Faktúra č. 561–570/2017 stiahnúť 03. 10. 2017
Faktúra č. 551–560/2017 stiahnúť 03. 10. 2017
Faktúra č. 541–550/2017 stiahnúť 03. 10. 2017
Objednávka 148/2017 stiahnúť 02. 10. 2017
Žiadosť o stavebné povolenie Výrobný areál SWEP Kechnec – 5. etapa – Prístavba skladovacej haly -hlavná stavba stiahnúť 29. 09. 2017
Žiadosť o stavebné povolenie Výrobný areál SWEP Kechnec – 5. etapa – Prístavba skladovacej haly -komunikácie stiahnúť 29. 09. 2017
Dohoda o zodpovednosti za spôsobenú škodu – Prokop stiahnúť 29. 09. 2017
Nájomná zmluva + dodatok svadba Puzderová stiahnúť 29. 09. 2017
Objednávky 145–147/2017 stiahnúť 29. 09. 2017
Objednávka 144/2017 – ZRUŠENÁ stiahnúť 27. 09. 2017
Objednávka č. 142–143/2017 stiahnúť 26. 09. 2017
Zmluva o pripojení na verej. kan. a o odvádzaní splaškových vôd stiahnúť 26. 09. 2017
Objednávka č. 141/2017 stiahnúť 26. 09. 2017
Zmluva o dodávke pitnej vody -Tomáš Benedik stiahnúť 26. 09. 2017