ZverejňovanieObjednávka č. 209–211/2017 stiahnúť 21. 12. 2017
Objednávka č. 205–208/2017 stiahnúť 21. 12. 2017
Zmluva o propagácii a reklamnej spolupráci – AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o stiahnúť 20. 12. 2017
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve o nájme pôdy – AGROPULZ SKÁROŠ, s. r. o. stiahnúť 18. 12. 2017
Zverejnenie zámeru prenajať pozemky KNC 508/143 a 508/145 stiahnúť 15. 12. 2017
Zmluva o dielo – FINTA stiahnúť 14. 12. 2017
Kúpna zmluva – László Tóth stiahnúť 14. 12. 2017
Zmluva o nájme bytu – Tomašková, Sinovický stiahnúť 14. 12. 2017
Nájomná zmluva – obec Milhosť stiahnúť 14. 12. 2017
VZN 8/2018 o podmienkach chovu zvierat stiahnúť 13. 12. 2017
VZN 7/2018 o miestnych daniach stiahnúť 13. 12. 2017
VZN 6/2018 o ochrane ovzdušia stiahnúť 13. 12. 2017
VZN 5/2018 o určení výšky dotácie stiahnúť 13. 12. 2017
VZN 4/2018 o službách stiahnúť 13. 12. 2017
VZN 3/2018 o nakladaní s odpadmi stiahnúť 13. 12. 2017
VZN 2/2018 o hospo. nakladaní s pitnou vodou, odpad. vodami… stiahnúť 13. 12. 2017
VZN 1/2018 o dani z nehnuteľností stiahnúť 13. 12. 2017
Vianočný koncert – Veronika Rabada stiahnúť 13. 12. 2017
Kúpna zmluva – L. Tóth stiahnúť 11. 12. 2017
Objednávka č. 201–204/2017 stiahnúť 11. 12. 2017
Zmluva na geodetické práce – ViGeo Real stiahnúť 11. 12. 2017
Servisná zmluva ErasData-Pro stiahnúť 11. 12. 2017
Kúpna zmluva – PRAKTIK PUMP stiahnúť 09. 12. 2017
Objednávka č. 197–201/2017 stiahnúť 08. 12. 2017
Štefánska zábava 2017 stiahnúť 07. 12. 2017
Objednávka č. 193–196/2017 stiahnúť 05. 12. 2017
Zmluva o šírení reklamy – Schelling Slovakia s. r. o. stiahnúť 05. 12. 2017
Objednávka č. 191–192/2017 stiahnúť 04. 12. 2017
Objednávka č. 188–190/2017 stiahnúť 30. 11. 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov – V. Hanzušová stiahnúť 29. 11. 2017