ZverejňovanieZmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadm – LSK TRADE s. r. o. stiahnúť 14. 06. 2017
Objednávka č. 91/2017 stiahnúť 13. 06. 2017
Kechnecké dni 2017 – Plagát stiahnúť 08. 06. 2017
Objednávka č. 88–90/2017 stiahnúť 07. 06. 2017
Faktúra č. 341–350/2017 stiahnúť 07. 06. 2017
Faktúra č. 331–340/2017 stiahnúť 07. 06. 2017
Faktúra č. 321–330/2017 stiahnúť 07. 06. 2017
Faktúra č. 311–320/2017 stiahnúť 07. 06. 2017
Faktúra č. 301–310/2017 stiahnúť 07. 06. 2017
Faktúra č. 291–300/2017 stiahnúť 07. 06. 2017
Zmluva na prevádzkovanie verejného vodovodu – Obec Haniska stiahnúť 06. 06. 2017
Kúpna zmluva – EURIS PRO-AGRO, s. r. o..pdf stiahnúť 06. 06. 2017
Dohoda o zodpovednosti za spôsobenú škodu – P. Prokop stiahnúť 06. 06. 2017
Nájomná zmluva svadba – Ing. Valko stiahnúť 06. 06. 2017
objednávky 85–87/2017 stiahnúť 26. 05. 2017
Ponuka na odpredaj poľnohospodárskych pozemkov – Krišková stiahnúť 24. 05. 2017
Objednávky 82–84/2017 stiahnúť 24. 05. 2017
Kúpna zmluva Krajňáková stiahnúť 24. 05. 2017
Zmluva o dielo – Project Consult, spol. s r. o. stiahnúť 19. 05. 2017
Objednávka č. 80–81/2017 stiahnúť 18. 05. 2017
Objednávka č. 79/2017 stiahnúť 17. 05. 2017
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania SWEP – „Výrobný areál SWEP Kechnec – 5. etapa“ stiahnúť 16. 05. 2017
Objednávka č. 75/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Objednávka č. 76–78/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Faktúra č. 281–290/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Faktúra č. 271–280/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Faktúra č. 261–270/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Faktúra č. 251–260/2017 stiahnúť 16. 05. 2017
Zmluva o prip. na kan. – Bánk stiahnúť 16. 05. 2017
Zmluva o dodávke vody – Ing. Vaľa stiahnúť 15. 05. 2017