ZverejňovanieObjednávka č. 139–140/2017 stiahnúť 21. 09. 2017
Objednávky 137–138/2017 stiahnúť 18. 09. 2017
Dodatok k nájomnej zmluve M. Kočiš stiahnúť 14. 09. 2017
Dohoda o zodpovednosti za spôsobenú škodu – VEMI s. r. o. stiahnúť 13. 09. 2017
Nájomná zmluva svadba – M. Kočiš stiahnúť 13. 09. 2017
Objednávka č. 136/2017 stiahnúť 07. 09. 2017
Objednávka č. 135/2017 stiahnúť 06. 09. 2017
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe – M. Kövešdiová stiahnúť 06. 09. 2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve – Kapczárová stiahnúť 04. 09. 2017
Objednávka 134/2017 stiahnúť 04. 09. 2017
Darovacia zmluva Getrag Ford Transimissions stiahnúť 31. 08. 2017
Objednávky 131–133/2017 stiahnúť 28. 08. 2017
Objednávka č. 130/2017 stiahnúť 24. 08. 2017
Zmluva o šírení reklamy – AGROPULZ Skároš stiahnúť 23. 08. 2017
Objednávka č. 129/2017 stiahnúť 23. 08. 2017
Zmluva o šírení reklamy KUENZ stiahnúť 21. 08. 2017
Kúpna zmluva – ZS. Buliska stiahnúť 21. 08. 2017
Objednávka č. 127/2017 stiahnúť 21. 08. 2017
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu – M. Šera stiahnúť 21. 08. 2017
Zmluva o dodávke pitnej vody – M. Šera stiahnúť 21. 08. 2017
Objednávka č. 126/2017 stiahnúť 18. 08. 2017
Zmluva o dielo – SAFEX s. r. o. stiahnúť 18. 08. 2017
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 40 BJ – S. Csúti stiahnúť 15. 08. 2017
Faktúra č. 531–540/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 521–530/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 511–520/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 501–510/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 491–500/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 481–490/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 471–480/2017 stiahnúť 14. 08. 2017