ZverejňovanieMandátna zmluva č. CEV-3/2017 – CEVING, s. r. o. stiahnúť 27. 11. 2017
Mandátna zmluva . CEV-3/2017 – CEVING s. r. o. stiahnúť 24. 11. 2017
Objednávka č. 186–187/2017 stiahnúť 24. 11. 2017
Objednávka č. 183–185/2017 stiahnúť 22. 11. 2017
Objednávka č. 181–182/2017 stiahnúť 22. 11. 2017
Objednávka č. 180/2017 stiahnúť 22. 11. 2017
Faktúra č. 791–797/2017 stiahnúť 21. 11. 2017
Faktúra č. 781–790/2017 stiahnúť 21. 11. 2017
Faktúra č. 771–780/2017 stiahnúť 21. 11. 2017
Faktúra č. 761–770/2017 stiahnúť 21. 11. 2017
Faktúra č. 751–760/2017 stiahnúť 21. 11. 2017
Faktúra č. 741–750/2017 stiahnúť 21. 11. 2017
Faktúra č. 731–740/2017 stiahnúť 21. 11. 2017
Faktúra č. 721–730/2017 stiahnúť 21. 11. 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme… – ANIMA LMS stiahnúť 20. 11. 2017
Stavebné povolenie "Výrobný areál SWEP Kechnec – 5. etapa – Prístavba skladovacej haly – OUKc 447/2017-SPl stiahnúť 16. 11. 2017
Stavebné povolenie stiahnúť 16. 11. 2017
Návrhy VZN č. 1 až 8 2018 stiahnúť 15. 11. 2017
Objednávka č. 178–179 stiahnúť 14. 11. 2017
Kúpna zmluva – Dušan Rusin – AVALON stiahnúť 10. 11. 2017
Kúpna zmluva – AVALON IT stiahnúť 10. 11. 2017
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1533/2017/D – VÚB a.s. stiahnúť 10. 11. 2017
Zmluva o termínovanom úvere č. 1022/2017/UZ – VÚB a. s. stiahnúť 10. 11. 2017
Faktúra č. 711–720/2017 stiahnúť 08. 11. 2017
Faktúra č. 701–710/2017 stiahnúť 08. 11. 2017
Faktúra č. 691–700/2017 stiahnúť 08. 11. 2017
Faktúra č. 681–690/2017 stiahnúť 08. 11. 2017
Faktúra č. 671–680/2017 stiahnúť 08. 11. 2017
Faktúra č. 661–670/2017 stiahnúť 08. 11. 2017
Faktúra č. 651–660/2017 stiahnúť 08. 11. 2017