ZverejňovanieFaktúra č. 461–470/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 451–460/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 441–450/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 431–440/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 421–430/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 411–420/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Faktúra č. 401–410/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Zmluva o pripojení s. č. 324 – SPP stiahnúť 14. 08. 2017
Kúpna zmluva p. č. 526/12 – VSD stiahnúť 14. 08. 2017
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov – NDS stiahnúť 14. 08. 2017
Objednávka č. 123–125/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Objednávka č. 121/2017 stiahnúť 14. 08. 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Mesto KOŠICE stiahnúť 14. 08. 2017
Dodatok k nájomnej zmluve – Ľ. Hudák stiahnúť 09. 08. 2017
Dodatok k nájomnej zmluve – svadba M. Džuga stiahnúť 02. 08. 2017
Oznámenie o čase a mieste konania Volieb do orgánov samosprávnych kra­jov stiahnúť 02. 08. 2017
Objednávka č. 119/2017 stiahnúť 02. 08. 2017
Objednávka č. 118/2017 stiahnúť 02. 08. 2017
Dohoda o zodpovednosti za spôsobenú škodu – E. Miková stiahnúť 27. 07. 2017
Nájomná zmluva svadba – Marcel Džuga stiahnúť 27. 07. 2017
Objednávka č. 115–117/2017 stiahnúť 25. 07. 2017
Objednávka č. 114/2017 stiahnúť 24. 07. 2017
Objednávka č. 112–113/2017 stiahnúť 20. 07. 2017
Dohoda o zodpovednosti za spôsobenú škodu – P. Prokop stiahnúť 20. 07. 2017
Nájomná zmluva svadba – Ľ. Hudák stiahnúť 20. 07. 2017
Dodatok č. 2 – 40 BJ – S. Mura stiahnúť 20. 07. 2017
FK Kechnec foto 5 stiahnúť 13. 07. 2017
FK Kechnec foto 4 stiahnúť 13. 07. 2017
FK Kechnec foto 2 stiahnúť 13. 07. 2017
FK Kechnec foto 1 stiahnúť 13. 07. 2017