ZverejňovanieFaktúra č. 641–650/2017 stiahnúť 08. 11. 2017
Faktúra č. 631–640/2017 stiahnúť 08. 11. 2017
Faktúra č. 620–630/2017 stiahnúť 08. 11. 2017
Zverejnenie zámeru prenajať priestory Salónu krásy – kaderníctva stiahnúť 07. 11. 2017
Dohoda o urovnaní – Gyorgyová a spol. stiahnúť 07. 11. 2017
Objednávka č. 175–177/2017 stiahnúť 07. 11. 2017
Objednávka č. 172–174/2017 stiahnúť 07. 11. 2017
Objednávky 169–171 /2017 stiahnúť 02. 11. 2017
Kúpna zmluva – G. Holcer stiahnúť 30. 10. 2017
Objednávka č. 168/2017 stiahnúť 27. 10. 2017
Objednávka č. 167/2017 stiahnúť 27. 10. 2017
Zm luva o dielo č. EDP a Príloha č.1 EDP – ErasData – Pro, s. r. o.  stiahnúť 26. 10. 2017
Objednávka č. 165/2017 stiahnúť 26. 10. 2017
Objednávka č. 166/2017 stiahnúť 26. 10. 2017
Objednávka č. 164/2017 stiahnúť 24. 10. 2017
Dodatok k nájomnej zmluve – T. Vargová stiahnúť 24. 10. 2017
Objednávka č. 161–163/2017 stiahnúť 23. 10. 2017
Zmluva o dodávke pitnej vody – L. Sopko stiahnúť 23. 10. 2017
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd – L. Sopko stiahnúť 23. 10. 2017
Zmluva o dodávke pitnej vody – J. Parák stiahnúť 20. 10. 2017
Zmluva o nájme hrobového miesta stiahnúť 19. 10. 2017
Objednávka č. 160/2017 stiahnúť 19. 10. 2017
Dohoda o zodpovednosti za spôsobenú škodu – P. Prokop stiahnúť 18. 10. 2017
Nájomná zmluva – svadba, T. Vargová stiahnúť 18. 10. 2017
Objednávka č. 158–159/2017 stiahnúť 17. 10. 2017
Objednávak č. 156–157/2017 stiahnúť 17. 10. 2017
Zmluva o dielo – Andrea Kondášová stiahnúť 17. 10. 2017
ZMLUVA O DIELO – ANTIK stiahnúť 17. 10. 2017
Objednávka č. 155/2017 stiahnúť 13. 10. 2017
Faktúra č. 611–619/2017 stiahnúť 12. 10. 2017