ZverejňovanieFaktúra č. 31–40/2018 stiahnúť 23. 02. 2018
Objednávka č. 19–24/2018 stiahnúť 23. 02. 2018
Faktúra č. 21–30/2018 stiahnúť 23. 02. 2018
Faktúra č. 11–20/2018 stiahnúť 23. 02. 2018
Faktúra č. 1–10/2018 stiahnúť 23. 02. 2018
Oznámenie o začatí konania – výrub stromu – Ondíková stiahnúť 22. 02. 2018
Faktúra č. 1071–1073/2017 stiahnúť 19. 02. 2018
Faktúra č. 1061–1070/2017 stiahnúť 19. 02. 2018
Faktúra č. 1051–1060/2017 stiahnúť 19. 02. 2018
Faktúra č. 1041–1050/2017 stiahnúť 19. 02. 2018
Faktúra č. 1031–1040/2017 stiahnúť 19. 02. 2018
Faktúra č. 1021–1030/2017 stiahnúť 19. 02. 2018
Sponzorská zmluva – AGRPOPULZ Skároš stiahnúť 16. 02. 2018
Dohoda – UPSVaR Košice stiahnúť 09. 02. 2018
Zmluva o poskytnutí služieb – CUBS stiahnúť 09. 02. 2018
Zmluva o dielo – CUBS stiahnúť 09. 02. 2018
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov – NATUR-PACK stiahnúť 08. 02. 2018
Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu – NATUR-PACK stiahnúť 08. 02. 2018
Objednávka č. 13–18/2018 stiahnúť 07. 02. 2018
Objednávka č. 8–12/2018 stiahnúť 07. 02. 2018
Zmluva o nájme – SCORP stiahnúť 06. 02. 2018
Kúpna zmluva – Kočkár stiahnúť 31. 01. 2018
Zmluva o pripojení VSD stiahnúť 30. 01. 2018
Objednávka č. 6–7/2018 stiahnúť 23. 01. 2018
Kúpna zmluva -J. Budzák stiahnúť 22. 01. 2018
Zmluva o prevode vlastníckeho práva – NDS stiahnúť 18. 01. 2018
Faktúra č. 1011–1020/2017 stiahnúť 17. 01. 2018
Faktúra č. 1001–1010/2017 stiahnúť 17. 01. 2018
Objednávka č. 4–5/2018 stiahnúť 17. 01. 2018
Faktúra č. 991–1000/2017 stiahnúť 17. 01. 2018