Zverejňovaniedecember2008.pdf stiahnúť 20. 05. 2014
jun 2009 stiahnúť 20. 05. 2014
december 2009 stiahnúť 20. 05. 2014
2010 stiahnúť 20. 05. 2014
april 2011 stiahnúť 20. 05. 2014
Abaújvár Kechnec nyitórendezvény meghivó mod1 SK másolata.jpg stiahnúť 19. 05. 2014
KECHNEC-SK.ppt stiahnúť 19. 05. 2014
Cenník služieb stiahnúť 09. 07. 2012
ZP_KRASNA_NAD_HOR­NADOM.pdf stiahnúť 20. 05. 2014
ZP_SEBASTOVCE.pdf stiahnúť 20. 05. 2014
tlacova_sprava_20100206­.doc stiahnúť 20. 05. 2014
tlacova_sprava_gft_20100­426.doc stiahnúť 20. 05. 2014
tlacova_sprava_20100423­.pdf stiahnúť 21. 05. 2014
tlacova_sprava_20100520­.doc stiahnúť 20. 05. 2014
tlacova_sprava_20100604­.doc stiahnúť 20. 05. 2014
tlacova_sprava_20101008­.pdf stiahnúť 20. 05. 2014
tlacova_sprava_20101025­.pdf stiahnúť 20. 05. 2014
tlacova_sprava_20110208­.pdf stiahnúť 20. 05. 2014
tlacova_sprava_20110504­.pdf stiahnúť 22. 05. 2014
2_brozura_kechnec_m­adar.pdf stiahnúť 25. 07. 2011
brozura_kechnec_n­emec.pdf stiahnúť 09. 07. 2012
612–2002_o_obecnom_zri­adeni.pdf stiahnúť 21. 05. 2014
ziadost_o_sta­vebne_povoleni­e_v_zlucenom_UK_a_SK­.doc stiahnúť 21. 05. 2014
ziadost_o_sta­vebne_povoleni­e.doc stiahnúť 21. 05. 2014
ziadost_o_povo­lenie_terennych_u­prav.doc stiahnúť 21. 05. 2014
ziadost_o_kolau­daciu_jednoduchej_stav­by.doc stiahnúť 21. 05. 2014
ziadost_o_doda­tocne_povoleni­e_stavby_s_uzi­vanim.doc stiahnúť 21. 05. 2014
ohlasenie_sta­vebnych_uprav_a_u­drziavacich_prac­.doc stiahnúť 21. 05. 2014
ohlasenie_drob­nej_stavby.doc stiahnúť 21. 05. 2014
navrh_ziadosti_na_za­catie_uzemneho_ko­nania.doc stiahnúť 22. 05. 2014