Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 - INFORMÁCIE

     Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, týmto menuje pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Kechneci:

Dáša Mičková, zamestnankyňa Obecného úradu v Kechneci, 044 58 Kechnec 19,

tel. č.: 055 728 25 12,

e-mail: starosta@kechnec.sk
     Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, týmto oznamuje pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022, že:

v obci Kechnec sa utvára 1 volebný obvod,

počet poslancov, ktorý sa bude voliť je: 7.
     Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, týmto oznamuje pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie:

starosta@kechnec.sk
         Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, týmto oznamuje pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, že:

 v obci Kechnec sa utvára 1 volebný okrsok,

volebná miestnosť pre okrsok 1 bude v kongresovej sále na prízemí Obecného úradu Kechnec na adrese: 044 58  Kechnec 19.Facebook