Published: Name Sort
27. 10. 2021 Objednávky č.114-118/2021 Objednávky Download
27. 10. 2021 Objednávky č.108-113/2021 Objednávky Download
27. 10. 2021 Zmluva o dielo - EBC group s. r. o. Zmluvy Download
27. 10. 2021 Dodatok č.01 k Zmluve o poskytovaní nenávrátneho finanč.príspevku, názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Kechnec Zmluvy Download
25. 10. 2021 Dohoda o záujmovom krúžku- SKORÉ ZAČIATKY, spol..s r.o. Zmluvy Download
25. 10. 2021 Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku- Výskumný ústav vodného hospodárstva Zmluvy Download
25. 10. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní vôd z povrchového odtoku- Global Menu Kft. Zmluvy Download
12. 10. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Kechnec Zmluvy Download
12. 10. 2021 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd- Fečo Lukáš Zmluvy Download
12. 10. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody - Fečo Lukáš Zmluvy Download
06. 10. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody- VEGANIUS s.r.o. Zmluvy Download
06. 10. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - VEGANIUS s.r.o. Zmluvy Download
06. 10. 2021 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - VEGANIUS s.r.o. Zmluvy Download
04. 10. 2021 Faktúry 724-730/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 720-723/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 713-719/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 708-712/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 703-707/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 697-702/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 692-696/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 687-691/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 681-686/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 672-680/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 666-671/2021 Faktúry Download
04. 10. 2021 Faktúry 656-665/2021 Faktúry Download
Facebook