Published: Name Sort
05. 11. 2021 Návrh VZN 4/2022 Iné Download
05. 11. 2021 Návrh VZN 3/2022 Iné Download
05. 11. 2021 Návrh VZN 2/2022 Iné Download
05. 11. 2021 Návrh VZN 1/2022 Iné Download
28. 10. 2021 Nízkoulíková stratégia KSK - správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu Iné Download
30. 09. 2021 Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Patrik Fečo Iné Download
21. 09. 2021 Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Iné Download
10. 09. 2021 Zámer predaja pozemku - Renčíková Iné Download
18. 08. 2021 Oznámenie o výrube drevín - Oravcová Iné Download
18. 08. 2021 Oznámenie o výrube drevín - Lapár Iné Download
11. 08. 2021 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného a stavebného konania - Patrik Fečo Iné Download
23. 07. 2021 Výberové konanie na riaditeľa SZŠ Kechnec Iné Download
20. 07. 2021 Verejná vyhláška - Oprava chyby v rozhodnutí OUKc 196/2018 Iné Download
20. 07. 2021 Verejná vyhláška - Oprava chyby v rozhodnutí OUKc 197/2018 Iné Download
09. 07. 2021 Verejná vyhláška - rozhodnutie o využívaní územia - ALAS Kechnec, s.r.o. Iné Download
07. 07. 2021 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - chodník Iné Download
24. 06. 2021 Výberové konanie kuchár - čašník Iné Download
25. 05. 2021 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie V284-V325-Kechnec-Trstené pri Hornáde Iné Download
14. 05. 2021 Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy Iné Download
04. 05. 2021 Záverečný účet za rok 2020 "Návrh" Iné Download
23. 04. 2021 Zámer o prevode parciel CKN 162/2 a 162/3 Iné Download
21. 04. 2021 Verejná vyhláška oznámenie - územné konanie ALAS Iné Download
16. 04. 2021 Verejná vyhláška - Chodník a odvodnenie pozdĺž cesty III/3347 Iné Download
15. 04. 2021 Verejná vyhláška - V284-V325 - Kechnec- Trstené pri Hornáde - zriadenie VN Iné Download
13. 04. 2021 Územný plán obce Milhosť - Zmeny a doplnky č. 2 - oznámenie o strategickom dokumente Iné Download
Facebook