Published: Name Sort
07. 12. 2020 VZN 14/2021 Kechnec o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Kechnec Iné Download
07. 12. 2020 VZN 15/2021 Kechnec o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kechnec Iné Download
07. 12. 2020 VZN 16/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste Iné Download
07. 12. 2020 VZN 17/2021 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Kechnec[1] Iné Download
07. 12. 2020 VZN 18/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Kechnec Iné Download
07. 12. 2020 VZN 19/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Iné Download
03. 12. 2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Iné Download
03. 12. 2020 VZN 18/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Kechnec Iné Download
27. 11. 2020 Oznámenie - výrub stromov Konkoly Iné Download
24. 11. 2020 Rozhodnutie č. OUKc 266/2020 - SP2 - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 17/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 16/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 15/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 14/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 13/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 12/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 11/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 10/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 9/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 8/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 7/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 6/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 5/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 4/2021 Iné Download
18. 11. 2020 Návrh VZN 3/2021 Iné Download
Facebook