Published: Name Sort
09. 11. 2020 Verejná vyhláška - VSD výzva na výrub/okliesnenie stromov a porastov v k. ú. obce Kechnec Iné Download
26. 10. 2020 Sčítanie obyvateľov domova a bytov - tlačové správy Iné Download
26. 10. 2020 Oznámenie o zrušení pobytu: Demková, Fedorová Iné Download
21. 10. 2020 Oznámenie - výrobu stromu Maščák Iné Download
16. 10. 2020 Rozhodnutie o zatvorení škôl a školských zariadení na území obce Kechnec Iné Download
16. 10. 2020 Vyhlásenie výberového konania na Hlavného kontrolóra obce Kechnec Iné Download
05. 10. 2020 Stavebné povolenie - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa Iné Download
05. 10. 2020 Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií v pôsobnosti KSK do roku 2030 Iné Download
05. 10. 2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniová stavba VN Kechnec - Trstené pri Hornáde Iné Download
02. 10. 2020 Oznámenie §82 - výrub stromov Pivarník, Pivarníková Iné Download
22. 09. 2020 Verejná vyhláška - stavebné povolenie komunikácie Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Download
22. 09. 2020 Stavebné povolenie Hlavná stavba Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Download
18. 09. 2020 Oznámenie o zámere prenajať majetok obce Kechnec - Reštaurácia Iné Download
12. 08. 2020 SWEP 7etapa - komunikácie - stavebné povolenie Iné Download
24. 07. 2020 Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Mana PT s. r. o. - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - komunikácie Iné Download
24. 07. 2020 Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Mana PT s. r. o. - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - hlavná stavba Iné Download
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre komunikácie Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Download
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre hlavnú stavbu Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Download
06. 07. 2020 Zámer prenájmu obecného majetku - priestory bývalej predajne potravín Iné Download
03. 07. 2020 Plán udržateľnej mobility košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko Iné Download
26. 06. 2020 Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby MAGNA PT Iné Download
04. 06. 2020 Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku Iné Download
25. 05. 2020 Oznámenie o zámere prenájmu obecného majetku Iné Download
20. 05. 2020 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK - oznámenie o strategickom dokumente Iné Download
06. 05. 2020 Verejná vyhláška -oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Magna PT s. r .o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Download
Facebook