Published: Name Sort
01. 07. 2020 Nájomná zmluva 40 BJ Zmluvy Download
30. 06. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Marek Balogh Zmluvy Download
30. 06. 2020 Faktúry 422-426/2020 Faktúry Download
29. 06. 2020 Záväzná zmluva o spolupráci pri prevádzke SZŠ Kechnec Zmluvy Download
29. 06. 2020 Objednávka 62/2020 Objednávky Download
29. 06. 2020 Faktúry 416-421/2020 Faktúry Download
26. 06. 2020 Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby MAGNA PT Iné Download
26. 06. 2020 Faktúry 413-415/2020 Faktúry Download
26. 06. 2020 Faktúry 409-412/2020 Faktúry Download
26. 06. 2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - Štefan Škovran Zmluvy Download
25. 06. 2020 Faktúry 406-408/2020 Faktúry Download
24. 06. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Ing. Matúš Konkoly Zmluvy Download
24. 06. 2020 Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dĺžnikom a veriteľom Zmluvy Download
24. 06. 2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - Anna Marcinová Zmluvy Download
24. 06. 2020 Faktúry 403-405/2020 Faktúry Download
24. 06. 2020 Objednávky 60-61/2020 Objednávky Download
23. 06. 2020 Objednávky 57-59/2020 Objednávky Download
23. 06. 2020 Objednávka 56/2020 Objednávky Download
22. 06. 2020 Faktúra 398-402/2020 Faktúry Download
19. 06. 2020 Objednávka 54-55/2020 Objednávky Download
19. 06. 2020 Faktúry 390-397/2020 Faktúry Download
19. 06. 2020 Dohoda o výsadbe stromov - SWEP Slovakia s.r.o. Zmluvy Download
17. 06. 2020 Faktúra 388-389/2020 Faktúry Download
16. 06. 2020 Objednávka 53/2020 Objednávky Download
15. 06. 2020 Faktúry 382-387/2020 Faktúry Download
Facebook