Published: Name Sort
24. 07. 2020 Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Mana PT s. r. o. - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - hlavná stavba Iné Download
24. 07. 2020 Faktúry 516-517/2020 Faktúry Download
24. 07. 2020 Faktúry 513-515/2020 Faktúry Download
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre komunikácie Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Download
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre hlavnú stavbu Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Download
23. 07. 2020 Faktúra 512/2020 Faktúry Download
22. 07. 2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Varga Zmluvy Download
22. 07. 2020 Faktúry 510-511/2020 Faktúry Download
22. 07. 2020 Faktúry 507-509/2020 Faktúry Download
21. 07. 2020 Faktúry 503-506/2020 Faktúry Download
20. 07. 2020 Dodatok k zmluve o nájme bytu 40 BJ Zmluvy Download
20. 07. 2020 Objednávka 75/2020 Objednávky Download
20. 07. 2020 Faktúry 501-502/2020 Faktúry Download
17. 07. 2020 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Cukráreň Veronika Zmluvy Download
17. 07. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Cukráreň Veronika Zmluvy Download
17. 07. 2020 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Cukráreň Veronika Zmluvy Download
17. 07. 2020 Faktúry 499-500/2020 Faktúry Download
16. 07. 2020 Faktúry 497-498/2020 Faktúry Download
15. 07. 2020 Faktúry 495-496/2020 Faktúry Download
14. 07. 2020 Objednávka 74/2020 Objednávky Download
14. 07. 2020 Faktúry 490-494/2020 Faktúry Download
13. 07. 2020 Faktúry 481-489/2020 Faktúry Download
10. 07. 2020 Objednávky 72-73/2020 Objednávky Download
09. 07. 2020 Faktúry 477-480/2020 Faktúry Download
09. 07. 2020 Objednávky 70-71/2020 Objednávky Download
Facebook