Published: Name Sort
13. 06. 2022 Faktúry 339-342/2022 Faktúry Download
13. 06. 2022 Faktúry 330-338/2022 Faktúry Download
13. 06. 2022 Faktúry 320-329/2022 Faktúry Download
13. 06. 2022 Faktúra 319/2022 Faktúry Download
07. 06. 2022 Záverečný účet obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 Iné Download
07. 06. 2022 Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Kechnec Iné Download
27. 05. 2022 Zámer predaja parcely č. 36/16 o výmere 33 m2 (odčlenenej od parcely 36/4)v k. ú. Kechnec Iné Download
17. 05. 2022 Kolaudačné rozhodnutie OUKc 76/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa - parkoviská, komunikácie a spevnené plochy Iné Download
17. 05. 2022 Kolaudačné rozhodnutie OUKc 113/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa Iné Download
12. 05. 2022 Objednávky 61-76/2022 Objednávky Download
11. 05. 2022 Faktúry 309-318/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 302-308/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 297-301/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 294-296/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 282-293/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 277-281/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 272-276/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 264-271/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 258-263/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 250-257/2022 Faktúry Download
11. 05. 2022 Faktúry 244-249/2022 Faktúry Download
27. 04. 2022 Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Iné Download
27. 04. 2022 Faktúry 236-243/2022 Faktúry Download
27. 04. 2022 Faktúry 215-235/2022 Zmluvy Download
27. 04. 2022 Faktúry 199-214/2022 Faktúry Download
Facebook