Published: Name Sort
17. 03. 2022 Faktúry 158-161/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúra 157/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 151-156/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 146-150/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 137-145/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 127-136/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 122-126/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 119-121/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 110-118/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 104-109/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 98-103/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 92-97/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúra 91/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 86-90/2022 Faktúry Download
17. 03. 2022 Faktúry 81-85/2022 Faktúry Download
14. 03. 2022 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Obec Perín-Chym Zmluvy Download
09. 03. 2022 Dohoda o zániku zmluvy o vedení účtovníctva - Súkromná základná škola Kechnec 13 Zmluvy Download
03. 03. 2022 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd - IMA Schelling Slovakia Zmluvy Download
03. 03. 2022 Zmluva o dodávke pitnej a priemyselnej vody - IMA Schelling Slovakia Zmluvy Download
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa Iné Download
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy Iné Download
02. 03. 2022 Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026 Iné Download
01. 03. 2022 Záverečné stanovisko - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK Iné Download
28. 02. 2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Crown Bevcan Slovakia s. r. o. Zmluvy Download
24. 02. 2022 Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme Iné Download
Facebook