Published: Name Sort
27. 04. 2022 Faktúry 215-235/2022 Zmluvy Download
31. 03. 2022 Dodatky k zmluvám o nájme bytu 40 BJ - nájomníci 40 BJ, Kechnec 268 Zmluvy Download
31. 03. 2022 Darovacia zmluva - humanitárna materiálová pomoc - Ukrajina - obec Dovhe Zmluvy Download
30. 03. 2022 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku - AGROPULZ SKÁROŠ, s.r.o. Zmluvy Download
30. 03. 2022 Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve o nájme pôdy zo dňa 1.1.2004 - AGROPULZ SKÁROŠ, s. r. o. Zmluvy Download
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E 496) - Mária Fleischerová Zmluvy Download
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E 496) - Ján Vlaszatý Zmluvy Download
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E 496) - Štefan Vlasaty Zmluvy Download
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E 496) - Helena Kormošová Zmluvy Download
30. 03. 2022 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Marelli Kechnec Slovakia s. r. o Zmluvy Download
30. 03. 2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Marelli Kechnec Slovakia s. r. o Zmluvy Download
30. 03. 2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd z 2.6.2009 - Marelli PWT Kechnec Slovakia Zmluvy Download
30. 03. 2022 Zmluva č. 582022 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz - RÚVZ Zmluvy Download
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E496) - Jolana Vlasatá Zmluvy Download
30. 03. 2022 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP2022126-BZ - Kechnec IBV 46 -VSD Zmluvy Download
25. 03. 2022 Zmluva o zriadení transparentného účtu - VÚB Zmluvy Download
14. 03. 2022 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Obec Perín-Chym Zmluvy Download
09. 03. 2022 Dohoda o zániku zmluvy o vedení účtovníctva - Súkromná základná škola Kechnec 13 Zmluvy Download
03. 03. 2022 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd - IMA Schelling Slovakia Zmluvy Download
03. 03. 2022 Zmluva o dodávke pitnej a priemyselnej vody - IMA Schelling Slovakia Zmluvy Download
28. 02. 2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Crown Bevcan Slovakia s. r. o. Zmluvy Download
18. 02. 2022 Poistná zmluva č. 8-863-013938 - Colonnade Insurance S.A. Zmluvy Download
09. 02. 2022 Zmluva o poskytnutí NFP (projekt MOPS) - Ministerstvo vnútra SR Zmluvy Download
09. 02. 2022 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - VSD (osvetlenie chodníka pri Milhosti). Zmluvy Download
09. 02. 2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Magna Electronics Slovakia Zmluvy Download
Facebook