Published: Name Sort
25. 10. 2021 Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku- Výskumný ústav vodného hospodárstva Zmluvy Download
25. 10. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní vôd z povrchového odtoku- Global Menu Kft. Zmluvy Download
12. 10. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Kechnec Zmluvy Download
12. 10. 2021 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd- Fečo Lukáš Zmluvy Download
12. 10. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody - Fečo Lukáš Zmluvy Download
06. 10. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody- VEGANIUS s.r.o. Zmluvy Download
06. 10. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - VEGANIUS s.r.o. Zmluvy Download
06. 10. 2021 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - VEGANIUS s.r.o. Zmluvy Download
01. 10. 2021 Zmluva o nájme bytu- Kakur a Kakurová Zmluvy Download
30. 09. 2021 Kúpna zmluva - Palko Zmluvy Download
20. 09. 2021 Zmluva o výpožičke kompostéra - občania obce Kechnec Zmluvy Download
20. 09. 2021 Dodatok č. 1 - dohoda o ukončení mandátnej zmluvy - EUKON s. r. o. Zmluvy Download
20. 09. 2021 Zmluva o napojení n verejnú kanalizáciu - Hedviga Benčíková Zmluvy Download
20. 09. 2021 Mandátna zmluva - MH Invest II Zmluvy Download
17. 09. 2021 Nájomná zmluva - svadba - Dobrodenka Zmluvy Download
10. 09. 2021 Zámer predaja pozemku - Goleňa Zmluvy Download
03. 09. 2021 Nájomná zmluva - svadba Mgr. Denisa Vargová Zmluvy Download
03. 09. 2021 Zmluva o šírení reklamy - EDEMI Zmluvy Download
30. 08. 2021 Zámenná zmluva - Ing. Štefan Čamaj Zmluvy Download
27. 08. 2021 PZP - Allianz (Opel Movano) Zmluvy Download
27. 08. 2021 Kúpna zmluva - SWAM (Opel Movano) Zmluvy Download
23. 08. 2021 VSD-Zmluva o pripojení Zmluvy Download
23. 08. 2021 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpad.vôd- Reštaurácia da Gigi Zmluvy Download
23. 08. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody - Reštaurácia da Gigi Zmluvy Download
23. 08. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Reštaurácia da Gigi Zmluvy Download
Facebook