Published: Name Sort
13. 08. 2021 Zmluva_o_dielo_na_PD_voda_kanal_Kechnec - Enviroline, s. r. o Zmluvy Download
12. 08. 2021 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb - Ministerstvo hospodárstva SR Zmluvy Download
11. 08. 2021 Kúpna zmluva - SVP Zmluvy Download
20. 07. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody - Balogh Zmluvy Download
20. 07. 2021 Zmluva o pripojení na kanalizáciu- Balogh Zmluvy Download
20. 07. 2021 Zmluva o dielo (Dodanie a výmena hracích povrchov) - ASTRIUM, s.r.o. Zmluvy Download
14. 07. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody - Magna Electronics Slovakia Zmluvy Download
14. 07. 2021 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu - Magna Electronics Slovakia Zmluvy Download
14. 07. 2021 Zmluva o šírení reklamy - BL Kechnecpark s.r.o. Zmluvy Download
13. 07. 2021 Nájomná zmluva - Koncsol Zmluvy Download
09. 07. 2021 Zmluva o šírení reklamy - Alas Slovakia Zmluvy Download
28. 06. 2021 Zmluva o šírení reklamy - AVE SK odpadové hospodárstv Zmluvy Download
25. 06. 2021 Zmluva o šírení reklamy - Metrostav Zmluvy Download
22. 06. 2021 Zmluva o šírení reklamy - IMA Schelling Zmluvy Download
09. 06. 2021 Darovacia zmluva - VSD Zmluvy Download
03. 06. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM 4.6.2021 - Obecné združenie občanov ... Zmluvy Download
31. 05. 2021 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - MH Invest II Zmluvy Download
31. 05. 2021 Dohoda partnerov k realizácii projektu - Obec Perín Zmluvy Download
27. 05. 2021 Darovacia zmluva- CEVING Zmluvy Download
21. 05. 2021 Zmluva o pripojení VSD Zmluvy Download
13. 05. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM 14.5 - Obecné združenie občanov... Zmluvy Download
05. 05. 2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Iveta Lengyelová Zmluvy Download
04. 05. 2021 Servisná zmluva - ErasData-Pro Zmluvy Download
03. 05. 2021 Zmluva o vedení účtovníctva - SZŠ Kechnec Zmluvy Download
03. 05. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - Obecné združenie občanov.... dňa 30.4.2021 Zmluvy Download
Facebook