Published: Name Sort
26. 04. 2021 Kúpna zmluva - plastové sochy - Mária Kababiková Zmluvy Download
26. 04. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní vôd z povrchového odtoku - Rešped trans Zmluvy Download
22. 04. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - Obecné združenie občanov.... dňa 23.4.2021 Zmluvy Download
15. 04. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody - dobrodenka Zmluvy Download
15. 04. 2021 Zmluva o pripojení na kanalizáciu - Dobrodenka Zmluvy Download
15. 04. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - testovanie MŠ a SZŠ 16.4 Zmluvy Download
08. 04. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM testovanie 9.4 - Obecné združenie občanov ... Zmluvy Download
08. 04. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávky plynu - Slovenské elektrárne Zmluvy Download
31. 03. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - 1.4. - Obecné združenie občanov ..... Zmluvy Download
31. 03. 2021 Zmluva o dielo - EUROVIA SK, a.s. Zmluvy Download
31. 03. 2021 Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu - NATUR-PACK Zmluvy Download
29. 03. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - Obecné združenie občanov... Zmluvy Download
22. 03. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - Štatistický úrad SR Zmluvy Download
22. 03. 2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sl. v oblasti nakladania s odpadmi - STRABAG Zmluvy Download
19. 03. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM 19.3 - Obecné združenie ... Zmluvy Download
17. 03. 2021 Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Rušin Zmluvy Download
15. 03. 2021 Zmluva o využívaní vymedezných úsekov ciest - Národná diaľničná spoločnosť Zmluvy Download
15. 03. 2021 Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky - Sky Toll Zmluvy Download
15. 03. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny - Slovenské elektrárne Zmluvy Download
11. 03. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM 12.3 - Obecné združenie .... Zmluvy Download
04. 03. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM 5.3 - Obecné združenie občanov... Zmluvy Download
04. 03. 2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - VSD Zmluvy Download
04. 03. 2021 Dodatky k zmluvám o nájme bytov - nájomníci 40 BJ Zmluvy Download
25. 02. 2021 Dodatok č. 3 k Zmluvo o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi - NATUR-PACK Zmluvy Download
25. 02. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - testovanie 26.2 Zmluvy Download
Facebook