Published: Name Sort
12. 08. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Peter Sinovický Zmluvy Download
22. 07. 2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Varga Zmluvy Download
20. 07. 2020 Dodatok k zmluve o nájme bytu 40 BJ Zmluvy Download
17. 07. 2020 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Cukráreň Veronika Zmluvy Download
17. 07. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Cukráreň Veronika Zmluvy Download
17. 07. 2020 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Cukráreň Veronika Zmluvy Download
02. 07. 2020 Zmluva o využívaní služby - ČSOB Zmluvy Download
02. 07. 2020 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd - Marek Balogh Zmluvy Download
01. 07. 2020 Nájomná zmluva 40 BJ Zmluvy Download
30. 06. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Marek Balogh Zmluvy Download
29. 06. 2020 Záväzná zmluva o spolupráci pri prevádzke SZŠ Kechnec Zmluvy Download
26. 06. 2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - Štefan Škovran Zmluvy Download
24. 06. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Ing. Matúš Konkoly Zmluvy Download
24. 06. 2020 Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dĺžnikom a veriteľom Zmluvy Download
24. 06. 2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - Anna Marcinová Zmluvy Download
19. 06. 2020 Dohoda o výsadbe stromov - SWEP Slovakia s.r.o. Zmluvy Download
10. 06. 2020 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021X902-221-35 Zmluvy Download
29. 05. 2020 Zmluva o nájme bytu č.40 Zmluvy Download
29. 05. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - Rozšírenie komunikácie v PZ Kechnec Zmluvy Download
27. 05. 2020 Zmluva o dodávke druhotných surovín - KOSIT Zmluvy Download
27. 05. 2020 Kúpna zmluva - LV č. 62 Zmluvy Download
13. 05. 2020 Zmluva o výsadbe stromov - MAGNA PT Zmluvy Download
22. 04. 2020 Zmluva o bežnom účte VÚB (2) Zmluvy Download
20. 04. 2020 Kúpna zmluva – Ing. Kovešdi Zmluvy Download
16. 04. 2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Ministerstvo pôdohospodárstva – Viacúčelové zariadenie sociálnych služieb Zmluvy Download
Facebook