Óvoda

A kenyheci óvoda egész napos vagy félnapos ellátást nyújtó kétosztályos intézmény. A 3 – 6 év közötti, valamint a halasztott iskolakezdésre javasolt gyerekek oktatását és nevelését hivatott ellátni. Az óvodai férőhelyek száma 48, az óvoda jelenleg maximális kapacitással működik. Az oktató-nevelő munkát 4 teljes szakképesítéssel rendelkező óvodai pedagógus látja el beleértve az óvoda igazgatónőjét is.

Az óvoda épülete teljes körű felújításon esett át. A rekonstrukció keretén belül megtörtént a helyiségek felújítása, nyílászárók cseréje, laminált padlók lerakása, új szociális helyiségek kialakítása, megújult az épület homlokzata és öltözővel valamint kültéri játszótérrel bővült az óvoda. Az eddig ki nem használt tetőtér is felújításra került, itt kapott helyet a számítógépes és a nyelvi tanterem, a tornaterem, az igazgatói iroda és az óvónők kabinetje valamint a raktárhelyiségek. Az óvodában heti két alkalommal folyik angol nyelvoktatás, interaktív táblás és számítógépes foglalkozás. Ezen kívül teljesen felszerelt tornaterem és fa gyerekjátszótér áll rendelkezésre. Az óvodások minden évben úszótanfolyamon vesznek részt. A gyerekek ügyességüket és képességeiket a községi rendezvényeken bizonyítják minden évben karácsonykor, anyák napján, a karneválon vagy a gyereknapon.

Számítógépes oktatás – a gyerekek informatikai kompetenciáinak fejlesztésére szolgál az iskolai-előkészítő csoportban azzal a céllal, hogy elsajátítsák a felnőttet utánozva vagy annak szóbeli utasítására a számítógép alapszintű használatát – megtanulják az információs és kommunikációs technológiák segítségével az adatkeresést és adatgyűjtést – képesek legyenek az oktatóprogramokkal dolgozni: az oktatási-nevelési tevékenység keretében hetente kétszer csoportokban pedagógus felügyelete mellett és minden páratlan héten, a számítógépes szakkörön. A tanterem számítógépekkel, interaktív táblával, számítógépaszta­lokkal és székekkel van felszerelve. A nyelvi tanteremben – hetente 2 alkalommal folyik a gyerekek nyelvkészségének fejlesztése az iskolai-előkészítő csoport számára szókincsük bővítése céljából államnyelven – szlovákul és idegen nyelven (szakköri foglalkozáson – angol és magyar nyelven).

A tornateremben az iskolai-előkészítő csoportosok pszicho motoros képességének fejlesztése folyik a helyváltoztató mozgás és téri tájékozódás fejlesztése, az izomrendszer és a testi funkciók irányítása valamint az egészséges életmódhoz való pozitív viszonyulás ösztönzése céljából. A tornateremben az életkornak megfelelő testnevelési eszközök és felszerelés található, melyeket a gyerekek pedagógus felügyelete mellett használhatnak az oktatási-nevelési rendszernek megfelelően, valamint testmozgás céljából, a táncpróbákon és relaxációs gyakorlatokon. A tornateremben az ütemterv szerint váltják egymást az osztályok délelőtt a tízórai előtt, esetenként délután az uzsonna előtt vagy a megadott napokon szakköri foglalkozások keretében.

Igazgató: Mgr. Eva Bittová

Cím: Materská škola, Kechnec 262, 044 58 Kechnec

Telefonszám: 055/6962 112

Facebook