Uzenesenie - výzva na uplatnenie námietok - vydržanie parcely CKN 39-6

Facebook