Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Kechnec v roku 2022

Celkový počet voličov:                                                  822

 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:           609

 

                                                                                                                 počet hlasov:


Za starostu obce Kechnec bol zvolený: Ing. Tomáš Konkoly                  445

 

Za poslancov v obci boli zvolení:


JUDr. Ing. Jozef Konkoly                                                                        386

 

Ing. Ladislav Danko                                                                                266

 

Alena Dudášová                                                                                      255

 

Mgr. Miriam Škovranová                                                                       182

 

Zsolt Časár                                                                                              169

 

Tibor Koncsol                                                                                          166

 

Tibor Kaško                                                                                             159

 

Facebook