Képviselőtestület

2018. november 10-én zajlottak a helyhatósági választások. A kenyheci állampolgároknak hatodik alkalommal nyílt lehetősége a demokratikus helyi választásokon való részvételre. Az összes jogosult szavazónak 61,26% -a vett részt a 2018-as kenyheci önkormányzati választásokon.

Polgármesterként immár hatodik alkalommal JUDr. Ing. Konkoly József lett megválasztva. A választópolgárok bizalommal hét képviselőt választottak meg, akik a következő négy évben képviselni fogják őket. A képviselők ígéretüket a község krónikájába aláírásukkal igazolták: Imrich Čamaj, Ing. Ladislav Danko,  Mária Kababiková, Tibor Kaško , Tibor Koncsol, Ing. Tomáš Konkoly, František Schmidt.

Ha a testület képviselőinek legalább egyharmada kéri az önkormányzati tanács ülésének összehívását, akkor a polgármester az eljárási kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül összehívja képviselőtestület ülését, kivéve, ha a kérelem eltérő időpontot tartalmaz.

A képviselőtestület ülései akkor is megtarthatók, ha a polgármester nem hívja össze; ebben az esetben a polgármester-helyettes vagy a képviselőtestület által felhatalmazott más helyettes hívhatja össze.

Az ülés programját legalább három nappal a képviselőtestületi ülés előtt ki kell hirdetni illetve ki kell függeszteni a hirdetőtáblán. Az ülések nyilvánosak. Az önkormányzati tanács az ülést nem nyilvánosnak nyilvánítja, ha az ülési információk tárgya egyes törvények által védettek.

Az önkormányzati rendeletet és a határozatot a polgármester írja alá legkésőbb 10 nappal az képviselőtestület jóváhagyása után.

Facebook